Plataformes obertes d'e-learning per al suport de continguts educatius oberts

Josep M. Boneu

Resum


El procés d'aprenentatge no és aliè als canvis tecnològics; així doncs, l'aprenentatge per mitjà de les TIC (anomenat, en endavant, e-learning) és l'últim pas de l'evolució de l'educació a distància. L'e-learning proporciona l'oportunitat de crear ambients d'aprenentatge centrats en l'estudiant. Aquests escenaris es caracteritzen, a més, per ser interactius, eficients, fàcilment accessibles i distribuïts. Un escenari d'e-learning ha de considerar vuit aspectes d'aquest: disseny institucional, pedagògic, tecnològic, de la interfície, avaluació, gerència, suport i ètica d'ús.

Paraules clau


CMS; continguts educatius; eines; escenaris d'aprenentatge; gestió del coneixement; LCMS; LMS; plataformes

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v4i1.298

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.