El projecte ambiental escolar i la seva relació amb l’e-learning en infants de preescolar de l’Escola Normal Superior La Hisenda de Barranquilla

Angel Leonardo Hernández, María Piedad Acuña

Resum


Aquest treball de recerca té per objectiu fer servir les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) com a metodologia adequada per a enfortir els processos d’aprenentatge en els infants de preescolar. L’experiència es fa a l’Escola Normal Superior La Hisenda de Barranquilla. Es tracta d’una metodologia de caràcter lúdico-pedagògic que permet dinamitzar i enfortir els processos d’ensenyament i aprenentatge mitjançant un projecte ambiental escolar, utilitzant el recurs facilitat per l’anomenat e-learning (educació i capacitació per mitjà d’internet). 

Per a dur a terme el projecte, es va triar una mostra de 75 infants i 10 professores del nivell preescolar. Prèviament es van fer enquestes als docents encarregats d’aquests graus amb la finalitat de determinar quins coneixements tenien de tecnologia i la utilitat que li atribuïen. Els resultats van permetre saber que la majoria no emprava la tecnologia en el quefer pedagògic per manca de temps i poc coneixement del tema.

Aquesta investigació es fa per a optar al títol de magíster en E-learning, ofert en el conveni entre la Universitat Autònoma de Bucaramanga (UNAB), Colòmbia, i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Espanya.


Paraules clau


TIC, metodologia, e-learning, projecte ambiental, preescolar

Referències


ASTUDILLO, L.; CASTILLO, I.; CHANCHAMIRE, D. (2002). Análisis de los distintos factores que influyen en la utilización o no de las herramientas que ofrece el currículo de educación preescolar para trabajar la educación ambiental. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela.

CALICCHIA, A.; MORÁN, M. (2005). Uso del computador como estrategia pedagógica y su aporte al aprendizaje en el preescolar. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela.

CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA (1999). Declaratoria de la Escuela Normal Superior La Hacienda como Reserva Ecológica y Educativa mediante acuerdo 011 del 30 de junio de 1999. Colombia.

GIL, J.; MALDONADO, H. (2009). Algunas implicaciones de la integración de la ciencia y la tecnología en el diseño curricular del preescolar. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

FERNÁNDEZ, D.; GÓMEZ, R. (2006). Efectividad de las estrategias de enseñanza utilizadas por el docente en educación inicial en el uso del computador en el aula de preescolar. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela.

FERNÁNDEZ, R. (2010). Las TIC en educación preescolar portuguesa: actitudes, medios y prácticas de educadores de infancia y de los niños. Universidad de Málaga, Spain.

HERNÁNDEZ, A. (2011). “Pequeños ecológicos”. [Accessed: 25 October 2011].

INAN, H. (2007). Una aproximación interpretativa a la comprensión de cómo las ciencias naturales están representadas en el modelo Reggio Emilia inspirado en aula de preescolar. University of Ohio.

LEÓN, M.; TORRES (2007). Propuesta de un material educativo computarizado para consolidar la noción de clasificación en el niño preescolar. Universidad de Los Andes, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Educación, Mérida, Venezuela.

PIAGET, J. (1981). Psicología de la inteligencia. Editorial Psique.

SÁNCHEZ, M. (2006). Análisis de las características y uso de los software educativos para niños en edad inicial. Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v10i2.1495

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.