SIMULACRE: Una proposta de pràctiques en entorns e-learning

Alba Colombo, Muriel Gómez Pradas

Resum


En aquest article es descriu el projecte d'innovació docent SIMULACRE, finançat pel Vicerectorat de Recerca i Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en la convocatòria anual APLICA 2011. Aquest projecte se centra en el disseny, el desenvolupament, la implementació i l'avaluació d'una nova metodologia d'aprenentatge pràctic en entorns virtuals o d'e-learning.

En la primera part de l'article s'introdueixen les particularitats del model educatiu i les diferents experiències de pràctiques en entorns e-learning que hi ha a la UOC. En la segona part de l'article s'exposa una nova proposta de pràctiques anomenada SIMULACRE, model que combina la teoria dels jocs de simulació, el problem solving i l'aprenentatge cooperatiu. S'expliciten les competències curriculars que es desenvoluparan, les fases de docència en les quals s'ha dividit el seu desenvolupament i els nous materials per a aquest model de pràctiques.

En l'última part d'aquest article s'exposa el procés avaluatiu que va tenir lloc després de la primera implementació del model a les aules de l'assignatura de pràctiques del màster universitari de Gestió cultural. Per a aquesta avaluació es va plantejar una anàlisi segons els objectius de SIMULACRE, i també sobre la base de l'avaluació competencial dels alumnes.

Els resultats indiquen que SIMULACRE és una proposta docent que permet desenvolupar pràctiques de manera no presencial, ofereix la possibilitat de tenir contacte directe amb els professionals i també treballar en equip i exercir la presa de decisions. També s'ha demostrat que és un model que permet als estudiants adquirir satisfactòriament competències relacionades amb la resolució de problemes, la presa de decisions i l'anàlisi crítica. L'article arriba a la conclusió que SIMULACRE és una proposta vàlida per a accedir a desenvolupar pràctiques en entorns virtuals.


Paraules clau


pràctiques; e-learning; avaluació; competències; model d'aprenentatge de pràctiques; innovació docentDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v11i3.1781

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.