Anàlisi de la funcionalitat didàctica de les tauletes digitals en l'espai europeu d'ensenyament superior

Esteban Vázquez Cano, M. Luisa Sevillano

Resum


Aquest article presenta una recerca en la qual s'analitza la funcionalitat didàctica de les tauletes digitals en l'espai europeu d'ensenyament superior. L'ús didàctic i competencial dels dispositius mòbils és un repte al qual s'enfronten professors, alumnes i les mateixes institucions universitàries. En l'actual sistema universitari, els dispositius mòbils exerceixen un paper essencial que exigeix anàlisis rigoroses que obrin noves vies de participació i arquitectura didàctica concordes amb l'espai europeu d'ensenyament superior. La recerca s'ha contextualitzat en una mostra de 419 estudiants de tres universitats públiques espanyoles: Universitat Complutense de Madrid, Universitat d'Oviedo i Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Per mitjà d'una metodologia quantitativa i qualitativa, s'ha procedit a analitzar històries de vida d'estudiants que coneixen i utilitzen les tauletes digitals de manera personal i en els seus estudis universitaris. Els resultats mostren com aquest dispositiu mòbil pot arribar a ser un recurs molt útil en el tractament de la informació, en l'accés i la creació de continguts i en el desenvolupament de competències genèriques d'acord amb els descriptors de Dublín i amb les principals recomanacions dels projectes europeus Tunning, Reflex i UEConverge.


Paraules clau


tauletes digitals; aprenentatge ubic i mòbil; competències genèriques; EEESDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v11i3.1808

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.