Ètica i Educació en l’era digital: perspectives globals i estratègies per a la transformació local a Catalunya

Don Olcott, Xavier Carrera Farran, Eliana Esther Gallardo Echenique, Juan González Martínez

Resum


El propòsit d’aquest article és proporcionar una anàlisi global i una síntesi de les noves qüestions i situacions ètiques a les quals s’enfronten els educadors que utilitzen tecnologies digitals. Es presentarà un marc conceptual centrat en el context ètic continu (CEC), que integra com es perceben la societat, la cultura, els valors i la tecnologia i com es creen opcions ètiques tenint en compte els danys i els beneficis potencials tant per a les persones com per als grups humans. Es comentarà una síntesi de les àrees temàtiques ètiques emergents i s’oferiran recomanacions per a l’adaptació a Catalunya de les millors pràctiques i les principals fites. Es conclourà afirmant que l’abast i la complexitat dels problemes ètics potencials relacionats amb l’ús de les tecnologies digitals s’ampliarà en el futur. El desenvolupament d’un codi ètic per a l’ús de les tecnologies digitals és molt recomanable en tots els sectors socials de Catalunya. Aquesta i altres recomanacions que es proposaran podran aplicar-se també a altres contextos locals i nacionals.

Paraules clau


ètica; tecnologia; societat; valors

Referències


Agud, J. L. (2014). Fraude y plagio en la carrera y en la profesión. Revista Clínica Española, 7, 410-414. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.rce.2014.03.007

Bebeau, M. J., Rest, J. R., & Yamoor, C. M. (1985). Measuring dental students ethical sensitivity. Journal of Dental Education, 49(4), 225-235.

Charlton, J. P., & Danforth, I. D. W. (2007). Distinguishing addiction and high engagement in the context of online game playing. Computers in Human Behavior, 23(3), 1531-1548. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2005.07.002

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT). (2014). La gestión de derechos de propiedad intelectual en el entorno TIC (Executive Report). Madrid. Retrieved from http://www.coit.es/descargar.php?idfichero=9442

Cuesta, U., & Gaspar, S. (2013). Análisis motivacional del uso del smartphone entre jóvenes: Una investigación cualitativa. Historia y Comunicación Social, 18, 435-447.

Dratwa, J. (2014). Ethics of security and surveillance technologies (EGE Opinion Report No 28). Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from the website of the European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) to the European Commission: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/ege_opinion_28_ethics_security_surveillance_technologies.pdf

Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO). (2012). Guía para usuarios: identidad digital y reputación online. Madrid. Retrieved from http://www.inteco.es/guias_estudios/guias/Guia_Identidad_Reputacion_usuarios

Jonas, H. (1995). El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona: Herder.

Kelly, P., & Mills, R. (2007). The ethical dimensions of learner support. Open Learning: The Journal of Open, Distance and E-Learning, 22(2), 149-157. doi: http://dx.doi.org/10.1080/02680510701306699

Kozma, R. B. (2011). A framework for ICT policies to transform education. In: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (Ed.), Transforming education: The power of ICT policies (pp. 19-36). Paris: UNESCO.

Knight, J. (2005). Borderless, offshore, transnational and cross-border education: Definition and data dilemmas (Report for Observatory on Borderless Higher Education). London, UK: The Observatory on Borderless Higher Education. Retrieved from http://trove.nla.gov.au/version/39317912

Lévy, P. (1999). ¿Qué es lo virtual? Barcelona: Paidós.

Marginson, S. (2009). The limits of market reform in higher education. Paper presented at the Institute for Higher Education (RIHE). Hiroshima, Japan: Hiroshima University. Retrieved from http://www.cshe.unimelb.edu.au/people/marginson_docs/RIHE_17Aug09_paper.pdf

Marginson, S. (2010). Creating global public goods. Opening keynote for a seminar on the Global University. Virginia, USA: University of Virginia. Retrieved from http://www.cshe.unimelb.edu.au/people/marginson_docs/UVA_141110_version2.pdf

Mossos d’Esquadra (2014). Mossos d’Esquadra ofereixen 3.547 xerrades sobre internet segura al llarg del 2013 amb més de 109.500 assistents [In 2013 the Mossos d’Esquadra (Catalan regional police force) gave 3,547 talks on Internet safety to over 109,500 people]. Retrieved from http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=246874

Olcott Jr., D. (2009). Going global: Trends in cross border higher education for ODL. China Journal of Open Education Research, 15(4), 4-9.

Olcott Jr., D. (2012). OER perspectives: Emerging issues for universities. Distance Education, 33(2), 283-290. doi: http://dx.doi.org/10.1080/01587919.2012.700561

Patchin, J. W., Hinduja, S. (2006). Bullies move beyond the schoolyard: A preliminary look at cyberbullying. Youth Violence and Juvenile Justice, 4(2), 148-169. doi: http://dx.doi.org/10.1177/1541204006286288

Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841-1848. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014

Rest, J. R. (1982). A psychologist looks at the teaching of ethics. The Hasting Center Report, 12(1), 29-36. doi: http://dx.doi.org/10.2307/3560621

Rhodes, R. (1986). The making of the atomic bomb. New York: Simon and Schuster.

Salvi, M. (2012). Ethics of information and communication technologies (EGE Opinion Report No 26). Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from the website of the European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) of the European Commission: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/ict_final_22_february-adopted.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i2.2455

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.