Crear una universitat nova en una ciutat mitjana. El cas de la Université de la Rochelle

Guy Martinière

Resum


La Universitat de La Rochelle es va crear el 1993 dins del marc del Pla Universitat 2000 posat en marxa pel ministre d'Educació nacional Lionel Jospin el 1990. Aquest pla estava dissenyat per ordenar el territori occidental de França en resposta a una fase excepcional de creixement del nombre d'estudiants. Situada en el centre d'un triangle format per les metròpolis regionals i universitàries de Bordeus, Poitiers i Nantes, la Universitat de La Rochelle ha contribuït a donar nova vida a la dinàmica territorial d'una "ciutat mitja". Concebuda a partir d'una estratègia original que es proposava crear una universitat «nova», profesionalitzadora, innovadora, europea i amb la vista dirigida cap a l'àmbit internacional, bàsicament cap a les zones "Àsia-Pacífic" i "Amèriques", aquesta institució acull uns set mil estudiants cada any.

Paraules clau


França; desenvolupament local; educació superior; noves universitats; universitats i regionalització; universitats

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v4i2.312

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.