Usos de les tecnologies de la informació i la comunicació a les institucions d'educació superior europees: de les divisions digitals a les trajectòries digitals

Adel Ben Youssef, Ludovic Ragni

Resum


Aquest article té dos objectius; en primer lloc, identificar els tres nivells bàsics de divisions digitals educatives i discutir-les dins el context de la Unió Europea; i en segon lloc, desenvolupar una hipòtesi alternativa per a les trajectòries digitals educatives en lloc de mirar les divisions digitals.

Paraules clau


aprenentatge electrònic; canvi tecnològic basat en les competències; divisió digital; paradoxa de la productivitat; procés d'aprenentatge; tecnologies de la informació i la comunicació

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v5i1.327

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.