Aprenentatge electrònic i mercat laboral: Anàlisi de les diferències salarials

David Castillo Merino, Jordi Vilaseca Requena, Enric Serradell López, Natàlia Valls Ruiz

Resum


El vincle entre les TIC i la demanda de treballadors qualificats s'estableix pel fet que la introducció de tecnologies digitals afecta les qualificacions necessàries per a certes feines de tres maneres principals (Spitz, 2003): 1) les TIC substitueixen les activitats manuals repetitives i les activitats cognitives repetitives, 2) les TIC són un complement per a les activitats analítiques i interactives, i 3) les TIC fan que siguin necessàries més habilitats en informàtica. Dins aquest marc de referència, hem analitzat els determinants de la productivitat laboral dels individus que han seguit programes d'educació superior en línia per tal de veure la manera en què els requisits de qualificacions professionals i el grau d'adopció de les TIC per part de la indústria coincideixen amb les competències del estudiants en línia. Per fer-ho, hem assumit una relació implícita entre l'educació i les aptituds (Griliches i Mason, 1972), i reconeixem que els estudiants en línia poden adquirir algunes competències específiques, com per exemple competències informàtiques i aptituds relacionades amb l'ús de les TIC. Per fer l'anàlisi empírica hem utilitzat una base de dades d'estudiants llicenciats de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Els resultats del nostre model, basats en equacions mincerianes, posen en relleu tres fets importants: 1) l'ensenyament no és una variant significativa per explicar les diferències salarials; 2) l'experiència, entesa com a productivitat prèvia i com a pèrdues de producció evitades, és la variant més important per explicar les millores salarials; i 3) les competències en les TIC tenen un efecte positiu i important sobre els nivells salarials.

Paraules clau


aprenentatge electrònic; competències en TIC; mercat laboral; productivitat laboral; salaris

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v5i1.322

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.