Marc teòric per als aspectes econòmics de l'aprenentatge electrònic

David Castillo Merino, Mikael Sjöberg

Resum


Els aspectes econòmics de l'aprenentatge electrònic es van identificar com a una de les prioritats clau al taller de consulta de Campus Virtuals celebrat a Brussel·les el 23 de novembre de 2004. En aquest sentit, el projecte eLene-EE (Economics of E-learning) ha volgut augmentar el coneixement relatiu als incentius per crear campus virtuals i per posar en marxa mètodes d'ensenyament en educació basats en les TIC i els seus efectes, tot garantint que això es faci d'una manera eficient i que alhora reflecteixi les diverses situacions de les universitats membre. Aquest número especial de la revista RUSC sobre els aspectes econòmics de l'aprenentatge electrònic exposa el marc teòric que hem definit i alguns dels resultats que hem obtingut dins el projecte eLene-EE, que ha estat finançat per la Comissió Europea.

Paraules clau


aprenentatge electrònic; aspectes econòmics de l'educació; economia del coneixement; productivitat; universitatsDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v5i1.324

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.