La ruta de l'alfabetització digital en l'educació superior: una trama de subjectivitats i pràctiques

Mónica Isabel Perazzo

Resum


Aquest article analitza una experiència universitària d'inclusió i d'alfabetització digital inscrita en el marc teòric dels estudis socials de la tecnologia i, en particular, en l'enfocament de construcció social de la tecnologia, que emfatitza l'heterogeneïtat i la flexibilitat en les interpretacions que els actors atorguen a l'ús de les eines.

 

Des d'aquesta perspectiva, aquest relat desestima les consideracions lineals i monolítiques del discurs de la inclusió digital i pretén mostrar una realitat complexa en què les subjectivitats, les rutines, les narracions, els hàbits i les pràctiques dels subjectes són components significatius d'una trama social tan mutant com incerta en els seus èxits i resultats.

 

L'anàlisi de la proposta, en el context d'una universitat de modalitat presencial, es focalitza en diferents vessants que configuren la problemàtica abordada: els nous continguts del concepte d'alfabetització, la lectura des del text i l'hipertext, l'apropiació crítica de les eines tecnològiques en un context curricular, i l'acostament a enfocaments d'aprenentatge col·laboratiu a través de les xarxes digitals.

 

Les evidències trobades al llarg de l'observació sistemàtica de les pràctiques i interaccions durant quatre anys acadèmics suggereixen almenys dos aspectes: d'una banda, que la inclusió digital per als subjectes que són natius de la cultura de l'imprès i principiants de la cultura digital comporta una tensió entre velles i noves pràctiques educatives; i de l'altra, que les noves alfabetitzacions han de ser una prioritat en la formació docent tant per a l'exercici professional com per a l'aprenentatge dels alumnes en la societat del coneixement.


Paraules clau


aprenentatge col·laboratiu; construcció social de la tecnologia; formació docent; inclusió digital; noves alfabetitzacions

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v5i1.320

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.