L'ofici de professor universitari en l'era dels mitjans electrònics

Luis Alfonso Argüello

Resum


Aquest article presenta una indagació sobre l'ofici de professor universitari en l'era dels mitjans electrònics. Aquesta indagació es dóna sobre tres cultures que afecten aquest ofici: la cultura computacional, textual i educativa. L'abast del projecte és etnogràfic i té un disseny metodològic exploratori. La discussió es desenvolupa sobre la convergència d'alfabets i el pensament comunicacional i computacional.


Paraules clau


educació superior, professor universitari, cultura computacional, educació interactiva, cultura textual, convergència d'alfabets, pensament comunicacional i computacional

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v6i2.109

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.