Monogràfic "Avaluació de la qualitat en l'educació superior"

Gualberto Buela-Casal, Ángel Castro

Resum


En aquest article introductori al monogràfic sobre «Avaluació de la qualitat en l'educació superior» es posa de manifest la importància de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el context educatiu universitari actual. En primer lloc, se subratlla la rellevància de la tecnologia i l'electrònica en el nou context globalitzat i competitiu d'avui dia i es destaca l'ús que les universitats fan de les noves eines de comunicació, sobretot d'Internet. Posteriorment, es descriu la importància que molts d'aquests instruments van adquirint en l'avaluació de la qualitat de l'educació superior, a través dels quals tots els dies es duen a terme més processos, anàlisis i auditories. Finalment, es relacionen totes dues tendències i es presenta la resta d'articles que formen part del monogràfic.

Paraules clau


avaluació, qualitat, ensenyament superiorDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v6i2.104

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.