La importància dels criteris i indicadors d'avaluació i acreditació del professorat funcionari universitari en els diferents camps de coneixement de l'UNESCO

Juan Carlos Sierra, Gualberto Buela-Casal, María de la Paz Bermúdez, Pablo Santos-Iglesias

Resum


L'objectiu d'aquest estudi descriptiu va ser analitzar la importància dels criteris i indicadors d'avaluació del professorat universitari a Espanya, així com els estàndards d'acreditació per a professors titulars d'universitat (PTU) i catedràtics d'universitat (CU) en els diferents camps de coneixement de l'UNESCO. Una mostra representativa del professorat funcionari espanyol composta per 1.294 participants va respondre un qüestionari en què es preguntava per la importància de quaranta-dos indicadors d'avaluació i acreditació docent i investigadora. Els resultats van mostrar que els criteris més importants tenen a veure amb l'experiència investigadora i docent; els articles publicats en revistes indexades en el Journal Citation Reports van ser els que van rebre la valoració més alta, seguits per les assignatures en ensenyament reglat. Es discuteixen els resultats obtinguts de cara a aclarir més els criteris d'avaluació i objectivitzar més el procés avaluador com a clau per a assolir els estàndards de qualitat necessaris per a la convergència europea.


Paraules clau


avaluació docent, professorat funcionari, qualitat, espai europeu d'educació superior, camps de coneixement UNESCO

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v6i2.101

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.