Més enllà de les proves objectives i l’avaluació d’experts: alternatives d’avaluació en els MOOC

María del Mar Sánchez-Vera, María Paz Prendes-Espinosa

Resum


Els MOOC (cursos massius oberts en línia) són una proposta d’ensenyament en línia que en la seva curta vida han mostrat ja dues possibilitats ben diferenciades, els cMOOC i els xMOOC. Ambdues són analitzades en aquest article des de la perspectiva de l’avaluació dels aprenentatges dels alumnes, ja que mentre que en els xMOOC l’avaluació acostuma a aparèixer reduïda a proves tipus test o en alguns casos al lliurament de tasques, en els cMOOC l’avaluació pretén promoure la interacció des d’una perspectiva d’avaluació formativa i acostuma a sustentar-se en l’avaluació d’experts. Ambdós models poden resultar limitats des d’una perspectiva pedagògica. D’una banda, els exàmens tipus test se circumscriuen principalment al contingut i, de l’altra, l’avaluació d’experts té també dificultats i inconvenients que expliquem a l’article. Així, en aquest article presentem diverses alternatives útils per flexibilitzar les possibilitats d’avaluació en els MOOC (grups d’experts, web semàntic, dossier d’aprenentatge, analítiques d’aprenentatge), intentant abordar l’avaluació educativa no com una finalitat en si mateixa, sinó com una part més del procés educatiu.


Paraules clau


MOOC, avaluació, feedback, e-learning

Referències


Adell, J. (2013). Los MOOC, en la cresta de la ola. Retrieved from http://elbonia.cent.uji.es/jordi/2013/03/19/los-moocs-en-la-cresta-de-la-ola/

Barberá, E. (2006). Aportaciones de la tecnología a la e-Evaluación. RED: Revista de Educación a Distancia. Monograph VI, 1-13 . Retrieved from http://www.um.es/ead/red/M6/barbera.pdf

Bali, M. (2014). MOOC pedagogy: gleaning good practice from existing MOOCs. MERLOT. Journal of Online Learning and Teaching, 10 (1), 44-56.

Booth, M. (2012). Learning Analytics: the new black. Educause Review Online. Retrieved from http://www.educause.edu/ero/article/learning-analytics-new-black

Bondi, A. (2000). Characteristics of scalability and their impact on performance. In WOSP 2000. Paper presented at the Proceedings of the 2nd International workshop on software and performance. New York, USA (40-49). New York, USA: ACM.

Brown, S. (2013). MOOCs, OOCs, flips and hybrids: the new world of higher education. In ICICTE 2013. Paper presented at the Proceedings of IEEE International conference. Austin, USA. (pp. 237-247). North Carolina, USA: IEEE.

Codina, L. (2003). La web semántica: una visión crítica. El profesional de la información, 12(2), 149-152.

Daradoumis, T., Bassi, R., Xhafa, F., & Caballé, S. (2013). A review on massive e-learning (MOOC) design, delivery and assessment. Paper presented at the Eighth International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Interpreting Computing. Compiegne. USA: IEEE.

Davis, H., Dikens, K., Leon-Urrutia, M., Sanchéz-Vera, M. M., & White, S. (2014). MOOCs for Universities and Learners an analysis of motivating factors. Paper presented at the 6th International Conference on Computer Supported Education. Retrieved from http://eprints.soton.ac.uk/363714/

Department for business, innovation & skills (2013). The maturing of the MOOC: literature review of massive open online courses and other forms of online distance learning. Retrieved from https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/240193/13-1173-maturing-of-the-mooc.pdf

Dorrego, E. (2006). Educación a distancia y evaluación del aprendizaje. RED. Revista de Educación a Distancia, 6 , 1-23. Retrieved from http://www.um.es/ead/red/M6/dorrego.pdf

Downes, S. (2013). Assessment in MOOCs [Web log post]. Retrieved from http://halfanhour.blogspot.com.es/2013/05/assessment-in-moocs.html

Escudero-Muñoz, J. M. (1998). Evaluación Educativa: Aproximación general, orientaciones y ámbitos. In J. M. Escudero, M. T. González, & J. Del Cerro. Evaluación de programas, centros y profesores (pp. 4-22 ). Murcia: Diego Marín.

Fernández-Breis, J., Prendes-Espinosa, M. P., Castellanos-Nieves, D., Martínez-Sánchez, F., Valencia-García, R., & Ruíz-Martínez, J. (2007). Evaluación en e-learning basada en tecnologías de la Web semántica y procesamiento del lenguaje natural. Murcia: Diego Marín.

Fournier, H., Kop, R., & Durand, G. (2014). Challenges to research in MOOCs. MERLOT. Journal of Online Learning and Teaching, 10(1),1-15.

Kolowich, S. (2013). The professors who make the MOOCs. The Chronicle of Higher Education. Retrieved from http://chronicle.com/article/The-Professors-Behind-the-MOOC/137905/#id=overview

Lewin, T. (2012). College of the future could be come one, come all. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com/2012/11/20/education/colleges-turn-to-crowd-sourcing-courses.html?_r=0

Linn, R. (2011). Test-based accountability. The Gordon Commission on the Future of Assessment in Education. Retrieved from http://www.gordoncommission.org/rsc/pdf/linn_test_based_accountability.pdf

Luo, H., & Robinson, A. C. (2014). Is peer grading a valid assessment method for Massive Open Online Courses (MOOCs)? Paper presented at the 7th Annual International Symposium. Emerging Technologies for Online Learning. Retrieved from http://sloanconsortium.org/conference/2014/et4online/peer-grading-valid-assessment-method-massive-open-online-courses-moocs

O’Toole, R. (2013). Pedagogical strategies and technologies for peer assessment in Massively Open Online Courses (MOOCs). Unpublished discussion paper. University of Warwick, Coventry. Retrieved from http://wrap.warwick.ac.uk/54602/

Piech, C., Huang, J., Chen, Z., Do, C., Ng, A., & Koller, D. (2013). Tuned models of peer assessment in MOOCs. Paper presented at the International Conference on Educational Data Mining. Retrieved from http://arxiv.org/abs/1307.2579

Prendes, M. P. (2003). Aprendemos... ¿cooperando o colaborando? Las claves del método. In F. Martínez Sánchez, Redes de comunicación en la enseñanza. Las nuevas perspectivas del trabajo corporativo (pp. 93-128). Barcelona: Paidós.

Prendes, M. P. (2007). Internet aplicado a la educación: estrategias didácticas y metodologías. In J. Cabero, (Coord.), Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, (pp. 205-222). Madrid: McGraw Hill.

Prendes, M. P. (2013). Las aplicaciones educativas de la Web Semántica. In I. Aguaded, & J. Cabero, (Coords.). Tecnologías y medios para la educación en la e-sociedad (pp. 289-315). Madrid: Alianza.

Prendes, M. P., & Sánchez, M. M. (2008). Portafolio electrónico: posibilidades para los docentes. Pixelbit. Revista de Medios y Educación, 1(32), 21-34. Retrieved from http://www.um.es/gite/mmarsanchez/Proyectos%20y%20publicaciones_files/2.pdf

Ridway, K., McCursker, S., & Pead, D. (2004). Literature review of E-assessment. Futurelab. Retrieved from http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/19/04/40/PDF/ridgway-j-2004-r10.pdf

Salinas, J. (1999). Enseñanza flexible, aprendizaje abierto. Las redes como herramientas para la formación. EDUTEC: Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 10, 1-18. Retrieved from http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec10/revelec10.html

Sánchez-Vera, M. M. (2010). Espacios Virtuales para la evaluación de aprendizajes basados en herramientas de Web Semántica [unpublished doctoral dissertation]. Universidad de Murcia, Murcia.

Sánchez-Vera, M. M., & Prendes, M. P. (2013). La participación del alumnado en los cursos masivos (MOOC). Paper presented at the II Congreso Internacional de Innovación Docente. Retrieved from http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/39138/1/C156_mooc.pdf

Sandeen, C. (2013). Assessment place in the new MOOC word. Research and practice in assessment, 8, 1-8.

Tempelaar, D., Cuypers, H., Van de Vrie, E., Heck, A., & Van der Kooij, H. (2013). Formative assessment and learning analytics. Paper presented at LAK 2013. Learning Analytics and Knowledge. Leuven, Belgium.

University of Bristol (2013). Learning analytics and technology enhanced assessment (TEA). Retrieved from http://www.bris.ac.uk/education/research/sites/tea/publications/learninganalytics.pdf

Valverde, J. (2014). MOOCs: una visión crítica desde las ciencias de la educación. Revista de currículum y formación del profesorado, 18(1), 1-19.

Yuan, L., Powell, S., & Olivier, B. (2014). Beyond MOOCs: sustainable online Learning in Institutions. Retrieved from http://publications.cetis.ac.uk/2014/898
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i1.2262

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.