Relació entre els formats de publicació i l’engagement digital: estudi de les pàgines de Facebook de les universitats mexicanes

Gabriel Valerio, Dagoberto José Herrera-Murillo, Fernando Villanueva-Puente, Natalia Herrera-Murillo, María del Carmen Rodríguez

Resum


Les institucions d’educació superior estan reconeixent la importància de les xarxes socials per a múltiples propòsits, com ara explorar mecanismes innovadors d’ensenyament-aprenentatge, colonitzar nous canals de comunicació social i reforçar la seva marca institucional. L’objectiu d’aquesta recerca va ser identificar l’impacte que tenen els diferents formats de publicació, usats a les pàgines de Facebook d’algunes de les principals universitats mexicanes, en el nivell d’engagement digital associat a aquesta publicació específica. Addicionalment s’avalua l’ús d’aquests formats de publicació que fan les mateixes universitats. Per fer-ho, es va seguir una metodologia quantitativa i es van analitzar 31.590 continguts, de 28 universitats mexicanes, que al seu torn van generar 1.270.621 «M’agrada», van ser compartits 252.399 vegades i van registrar 80.620 comentaris. Entre els resultats d’aquesta recerca es va obtenir que: a) hi ha una relació estadísticament significativa entre el format d’una publicació i el nivell d’engagement digital que genera; b) els enllaços són el format associat a un menor engagement digital i, no obstant això, la seva freqüència d’ús és la més alta; c) en general, les imatges són el format de publicació associat al nivell més alt d’engagement digital, però només el 18% de les universitats estudiades l’utilitzen com a primera alternativa davant dels altres formats de publicació.


Paraules clau


formats de publicació, pàgines de Facebook, engagement digital, universitats

Referències


Astin, A. (1984). Student involvement: a developmental theory for higher education. Journal of College Student Personnel, 25(4), 297-308.

Badge, J., Sunders, N. and Cann, A. (2012). Beyond marks: new tools to visualize student engagement via social networks. Computers in Human Behavior, 27(4), 1337-1343.

Barczyk, C. and Duncan, D. (2013). Facebook in Higher Education Courses: An Analysis of Students’ Attitudes, Community of Practice, and Classroom Community. International Business and Management, 6(1), 1-11.

Bosch, T. E. (2009). Using online social networking for teaching and learning: Facebook use at the University of Cape Town. Communication, 35(2), 185-200. doi: http://dx.doi.org/10.1080/02500160903250648

Cheung, C., Chiu, P. and Lee, M. (2011). Online social networks: Why do students use Facebook? Computers in Human Behavior, 27(4), 1337-1343. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2010.07.028

Christofides, E., Muise, A. and Desmarais, S. (2009). Information disclosure and control on Facebook: Are they two sides of the same coin or two different processes? CyberPsychology & Behavior, 12(3), 341-345. doi: http://dx.doi.org/10.1089/cpb.2008.0226

Cvijikj, P. and Michahelles, F. (2013). Online engagement factors on Facebook brand pages. Social Network Analysis and Mining, 3(4), 843-861. doi http://dx.doi.org/10.1007/s13278-013-0098-8

Ellison, N. B., Steinfield, C. and Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends”: Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 1143-1168. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00367.x

Gummerus, J., Liljander, V., Weman, E. and Pihlström, M. (2012). Customer engagement in a Facebook brand community. Management Research Review, 35(9), 857-877. doi: http://dx.doi.org/10.1108/01409171211256578

Guzmán, A. P. and Del Moral, M. E. (2013). Contribución de Twitter a la mejora de la comunicación estratégica de las universidades latinoamericanas. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 10(2), 236-251.

Hargittai, E. (2008). Whose space? Differences among users and non-users of social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 276-297. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00396.x

Hew, K. F. (2011). Students’ and teachers’ use of Facebook. Computers in Human Behavior, 27(2), 662-676. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2010.11.020

Hwang, J. M. and Brummans, B. H. J. M. (2011). Learning about media effects by building a Wiki community: Students’ experiences and satisfaction. In C. Wankel (Ed.), Teaching arts and science with the new social media (pp. 39-59). Bingley (United Kingdom): Emerald Group Publishing.

Junco, R. (2011). The relationship between frequency of Facebook use, participation in Facebook activities, and student engagement. Computers & Education, 58(1), 162-171. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2011.08.004

Kirschner, P. and Karpinski, A. (2010). Facebook and academic performance. Computers in Human Behavior, 26(6), 1237-1245. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2010.03.024

Laurel, B. (1993). Computers as theater. New York: Addison-Wesley Publishing.

Leung, X. Y. (2012). The marketing effectiveness of hotel Facebook pages: From perspectives of customers and messages (Order No. 3544611, University of Nevada, Las Vegas). Available from ProQuest Dissertations and Theses database, 305. Retrieved 4 February 2009 from the ProQuest database at the Digital Library of Tecnológico de Monterrey.

Mazman, S. and Usluel, Y. (2010). Modeling educational usage of Facebook. Computers & Education, 55(2), 444-453. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2010.02.008

newsroom.fb.com (n.d.). Facebook newsroom. Retrieved on 15 December 2013 from http://newsroom.fb.com/Key-Facts

Nystrand, M. and Gamoran, A. (1992). Instructional discourse and student engagement. In D. H. Schunk and J. Meece (Eds.), Student Perceptions in the Classroom (pp. 149-179). Hillsdale (New Jersey): Lawrence Erlbaum.

Ollero, J., García, J., Lara, A., Martínez, A., Rodríguez, C. and Ramos, H. (1997). Diseño y análisis estadístico de experimentos y tratamientos. Granada: Grupo Editorial Universitario.

Olson, D. (2011). The relationship between community college student engagement and student usage of online social networking (Order No. 3494398, Northern Illinois University). Available from ProQuest Dissertations and Theses database, 166. Retrieved on 20 January 2014 from the ProQuest database of Tecnológico de Monterrey’s Digital Library.

Pempek, T. A., Yermolayeva, Y. A. and Calvert, S. (2009). College students’ social networking experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3), 227-238. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2008.12.010

Pensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6. doi: http://dx.doi.org/10.1108/10748120110424843

Quacquarelli Symonds (n.d.). QS Latin American University Rankings 2013. Retrieved on 12 June 2013 from http://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2013

Ross, C., Orr, E. S., Sisic, M., Arseneault, J. M., Simmering, M. G. and Orr, R. R. (2009). Personality and motivations associated with Facebook use. Computers in Human Behavior, 25(2), 578-586. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2008.12.024

Smith, S. D. and Caruso, J. B. (2010). The ECAR study of undergraduate students and information technology. Vol. 6. Boulder (Colorado): EDUCAUSE Center for Applied Research. Retrieved on 15 December 2013 from http://www.educause.edu/Resources/ECARStudyofUndergraduateStuden/217333

Valenzuela, S., Park, N. and Kee, K. F. (2009). Is there social capital in a social network site?: Facebook use and college students’ life satisfaction, trust, and participation. Journal of Computer-Mediated Communication, 14(4), 875-901. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1083-6101.2009.01474.x

Valerio, G. and Valenzuela, R. (2011). Contactos de redes sociales en línea como repositorios de información. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 8(1), 128-141.

Wilks, L. and Pearce, N. (2011). Fostering an ecology of openness: the role of social media in public engagement at the Open University, UK. In C. Wankel (Ed.), Teaching Arts and Science with the New Social Media (pp. 241-263). Bingley (United Kingdom): Emerald Group Publishing.

Wise, L. Z., Skues, J. and Williams, B. (2011). Facebook in higher education promotes social but not academic engagement. In G. Williams, P. Statham, N. Brown and B. Cleland (Eds.), Changing Demands, Changing Directions. Proceedings ascilite Hobart 2011 (pp. 1332-1342).
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i1.1887

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.