El panorama educatiu de l’era digital: pràctiques comunicatives que (ens) impulsen cap endavant

Janaina de Oliveira, Danah Henriksen, Linda Castañeda, Marta Marimon, Elena Barberà, Carles Monereo, César Coll, Jabari Mahiri, Punya Mishra

Resum


En aquest article, s’identificaran alguns models i tendències emergents en la producció de coneixement. Es farà èmfasi especialment en com els individus implicats en els processos de consum i de distribució de la informació expressen diferents nivells de solidaritat i de compromís, i se suggerirà que és crucial que les persones no només coneguin aquests processos, sinó que també estiguin obertes a altres models, oportunitats i possibilitats que, donades les condicions sociotecnològiques i comunicatives actuals, encara s’han de desenvolupar. S’abordarà amb especial interès l’àmbit de l’educació, ja que s’entén que els educadors estan participant de forma compromesa en una profunda renovació pedagògica a través de projectes compartits cimentats en interaccions professionals i personals facilitades per les xarxes. Aquestes interaccions afavoreixen l’emergència de models pedagògics que permeten a professors i a alumnes convertir-se en experts al mateix temps que trenquen amb moltes convencions epistemològiques clàssiques. Aquestes pedagogies generades d’avall cap amunt no només fomenten la creativitat i la col·laboració i se sustenten en l’ús de noves eines digitals, sinó que les promouen i impulsen els interessos de l’alumnat, i per això, tenen el potencial suficient per tornar l’alegria al procés d’aprenentatge. Per acabar, s’argumentarà que els models emergents en la construcció del coneixement a través de les TIC ofereixen nous paisatges culturals i ecologies d’aprenentatge que trastoquen les inscripcions tradicionals de les identitats individuals i les afinitats racials i culturals.

Paraules clau


producció de coneixement; tecnologia; identitat; solidaritat; pràctiques socials; pedagogies emergents

Referències


Adell, J., & Castañeda, L. (2012). Tecnologías emergentes, ¿pedagogías emergentes? In J. Hernández, M. Pennesi, D. Sobrino, & A. Vázquez (Eds.), Tendencias emergentes en educación con TIC (pp. 13-32). Barcelona: Asociación Espiral, Educación y Tecnología.

Amabile, T. M. (1996). Creativity in context. Boulder, CO: Westview Press Harper Collins Publishers.

Attwell, G., & Hughes, J. (2010). Pedagogic approaches to using technology for learning: Literature review. Wales: Pontydysgu: Lifelong Learning UK (LLUK). Retrieved from http://dera.ioe.ac.uk/2021/1/harnessing-technology-literature-review-january-111.pdf

Baker, M. J., Quignard, M., Lund, K., & Séjourné, A. (2003). Computer-supported collaborative learning in the space of debate. In B. Wasson, S. Ludvigsen, & U. Hoppe (Eds.). Designing for Change in Networked Learning Environments: Proceedings of the International Conference on Computer Support for Collaborative Learning 2003, pp. 11-20. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Bakhtin, M. M. (1979). [The] Aesthetics of Verbal Art. Moscow: Iskusstvo.

Banks, A. et. al. (2007). Learning In and Out of School in Diverse Environments: Life-Long, Life-Wide, Life-Deep. The Learning in Informal and Formal Environments Center. University of Washington, Stanford University, and SRI International. Retrieved from http://education.washington.edu/cme/cenpub.htm

Batane, T., Engeström, Y., Hakkarainen, K., Newnham, D., & Virkkunen, J. (2012). Dilemmas of promoting expansive educational transformation through ICTs in Botswana. International Society of the Learning Sciences. Proceedings of the 10th international conference of the learning science.

Bauman, Z. 1991: Modernity and ambivalence. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

Beetham, H., McGill, L., & Littlejohn, A. (2009). Thriving in the 21st century: Learning literacies for the digital age (LLiDA project). Glasgow: the Caledonian Academy, Glasgow Caledonian University. Retrieved from http://www.jisc.ac.uk/media/documents/projects/llidareportjune2009.pdf

Bereiter, C. (1997). Situated cognition and how to overcome it. In D. Kirshner, & J. A. Whitson (Eds.), Situated cognition: Social, semiotic, and psychological perspectives (pp. 281-300). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1993). Surpassing ourselves: An inquiry into the nature and implications of expertise. Chicago: Open Court.

Biesta, G. J. J., Field, J., Hodkinson, Ph., Macleod, F. J., & Goodson, I. F. (2011). Improving learning through the lifecourse. Learning lives. New York and London: Routledge.

Castañeda, L., & Adell, J. (Eds.). (2013). Entornos Personales de Aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red. Alcoy: Marfil. Retrieved from http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/30427/1/CastanedayAdelllibroPLE.pdf

Clifford, M.M. (1991). Risk Taking: Theoretical, Empirical, and Educational Considerations. Educational Psychologist, 26, 263-297. doi: http://dx.doi.org/10.1080/00461520.1991.9653135

Coll, C. (2013). La educación formal en la nueva ecología del aprendizaje: tendencias, retos y agenda de investigación. In J. L. Rodríguez Illera (Eds.), Aprendizaje y Educación en la Sociedad Digital (pp. 156-170). Barcelona: Universitat de Barcelona. Retrieved from http://www.psyed.edu.es/archivos/grintie/AprendizajeEducacionSociedadDigital.pdf

Coll, C., & Falsafi, L. (2010). Learner identity. An educational and analytical tool. Revista de Educación, 353, 211-233. Retrieved from http://www.revistaeducacion.educacion.es/re353/re353_08esp.pdf

Collins, A., & Halverson, R. (2010). Rethinking education in the age of technology. The digital revolution and schooling in America. New York: Teachers College.

Crook, C. (1996). Computers and the collaborative experience of learning. New York: Routledge.

Csikszentmihalyi, M. (1990). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper Collins.

Dabbagh, N., & Kitsantas, A. (2012). Personal Learning Environments, social media, and self-regulated learning: A natural formula for connecting formal and informal learning. The Internet and Higher Education, 15(1), 3-8. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2011.06.002

Dewett, T. (2007). Linking intrinsic motivation, risk taking, and employee creativity in an R&D environment. R&D Management, 37(3), 197-208. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9310.2007.00469.x

Dillenbourg, P. (2000). Virtual learning environments. Workshop on virtual learning environments. Retrieved from http://tecfa.unige.ch/tecfa/publicat/dil-papers-2/Dil.7.5.18.pdf

Dirkin, K. H., & Mishra, P. (2010). Values, beliefs, and perspectives: Teaching online within the zone of possibility created by technology. In D. Gibson, & B. Dodge (Eds.), Proceedings of the Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010 (pp. 3811–3817). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from http://editlib.org/p/33974

Erstad, O., & Sefton-Green, J. (2013). (Eds.). Identity, community and learning lives in the digital age. Cambridge: Cambridge University Press.

Falsafi, L. (2011). Learner identity. A sociocultural approach to how people recognize and construct themselves as learners. Doctoral thesis. Universidad de Barcelona. Retrieved from http://www.psyed.edu.es/prodGrintie/tesis/Falsafi_Thesis.pdf

Gee, J. 2003. What video games have to teach us about learning and literacy. New York: Palgrave MacMillan.

Giroux, H.A., & Schmidt, M. (2004). Closing the achievement gap: A metaphor for children left behind. Journal of Educational Change, 5, 213-228. doi: http://dx.doi.org/10.1023/B:JEDU.0000041041.71525.67

Harasim, L. et al. (2000). Redes de aprendizaje. Guía para la enseñanza y el aprendizaje en red. Barcelona: Gedisa.

Harasim, L., Hiltz, S.R., Teles, L. and Turoff, M. (2000). Learning Networks: A Field Guide to Teaching & Learning Online. Cambridge: MIT Press.

Ito, M., Gutierrez, K., Livingstone, S., Penuel, B., Rhodes, J., Salen, K., Schor, J., Sefton-Green, J., & Watkins, C. (2013) Connected Learning: An Agenda for Research and Design. Irvine, CA: Digital Media and Learning Research Hub.

JISC. (2012). Learning in a digital age. Retrieved from http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/elearning/digilifelong.aspx

Kereluik, K., Mishra, P., Hagerman, M., DeSchryver, M., Wolf, L., Fisser, P., Shin, T., Terry, L., & Koehler, M. (2012). What would John Dewey Do: Programmatic design for developing TPACK for 21st Century Learning. In P. Resta (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2012 (pp. 4724-4728). Chesapeake, VA: AACE.

Kereluik, K., Mishra, P., Fahnoe, C., & Terry, L. (2013). What knowledge is of most worth: Teacher knowledge for 21st century learning. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 29(4), 127-140. doi: http://dx.doi.org/10.1080/21532974.2013.10784716

Knobel, M., & Lankshear, C. (2008). Remix: The art and craft of endless hybridization. Journal of Adolescent & Adult Literacy. 52(1), 22-33. doi: http://dx.doi.org/10.1598/JAAL.52.1.3

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press. doi: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511815355

Leander, K. M., Phillips, N. C., & Taylor, K. H. (2010). The changing social spaces of learning: Mapping new mobilities. Review of Research in Education, 34, 329-394. doi: http://dx.doi.org/10.3102/0091732X09358129

Mahiri, J. (2011). Digital tools in urban schools: Mediating a remix of learning. Ann Arbor: University of Michigan Press. doi: http://dx.doi.org/10.3998/toi.10329379.0001.001

Mishra, P., Henriksen, D., & The Deep-Play Research Group. (2012). On Being (In)disciplined. Tech Trends 56(6), 18-21. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11528-012-0608-y

Mishra, P., Koehler, M. J., & Henriksen, D. (2011). The Seven Trans-disciplinary Habits of Mind: Extending the TPACK Framework Towards 21st Century Learning. Educational Technology, 11(2), 22-28.

Nonaka, I., & Takenchi H. (1995). The knowledge creating company; How Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press.

Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2005). The knowledge creation metaphor – an emergent epistemological approach to learning. Science & Education, 14, 535-557. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11191-004-5157-0

Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2009). From meaning making to joint construction of knowledge practices and artefacts – A trialogical approach to CSCL. Retrieved from http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/texts/paavola-hakkarainen-2009-trialogical-cscl.pdf

Rogoff, B. (1993). Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social. Barcelona: Paidós.

Root-Bernstein, R. S. (2003). The art of innovation: Polymaths and the universality of the creative process. In L. Shavanina (Ed.), International handbook of innovation (pp. 267-278). Amsterdam: Elsevier. doi: http://dx.doi.org/10.1016/B978-008044198-6/50018-8

Root-Bernstein, R. S., & Root-Bernstein, M. M. (1999). Sparks of genius: The thirteen thinking tools of the world’s most creative people. Houghton Mifflin Harcourt.

Snowden, D. J., & Boone, M. E. (2007). A leader’s framework for decision making. Harvard Business Review, 85(11), 68. Retrieved from http://aacu-secure.nisgroup.com/meetings/ild/documents/Symonette.MakeAssessmentWork.ALeadersFramework.pdf

Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Wenger, E. (2001). Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e identidad. Barcelona: Paidós.

Williams, R., Karousou, R., & Mackness, J. (2011). Emergent learning and learning ecologies in web 2.0. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(3), 39-59. Retrieved from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/88
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i2.2440

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.