Anàlisi de la navegació en un entorn virtual d’aprenentatge d’estudiants d’enginyeria

Gilles Lavigne, Genoveva Gutiérrez Ruiz, Lewis McAnally-Salas, Javier Organista Sandoval

Resum


La inclusió de les tecnologies de la informació i la comunicació en els diferents nivells educatius ha impactat els processos d’ensenyament i aprenentatge i s’han convertit en eines que donen suport als entorns educatius, fet que les converteix en tecnologia educativa. Els entorns virtuals d’aprenentatge són àmpliament utilitzats, i ofereixen avantatges tant a estudiants com a instructors. Les diferents plataformes inclouen diversos mòduls d’activitat, dins dels quals es construeixen comunitats col·laboratives d’aprenentatge, intercanvi d’arxius, gestió de qualificacions, estadístiques d’ús de la plataforma en què s’allotgen els registres de navegació. Aquests registres donen compte de l’ús diari que es fa de la plataforma. La informació que en resulta genera un panorama de les característiques i preferències de navegació en línia dels usuaris. Mitjançant l’anàlisi dels registres és possible extreure informació rellevant que pot ajudar a entendre els processos d’ensenyament i aprenentatge dins dels entorns virtuals d’aprenentatge. En aquesta investigació es van analitzar els registres de navegació d’estudiants d’un curs d’una facultat d’enginyeria. L’objectiu del projecte va ser analitzar les característiques de navegació dels estudiants a través de la identificació, caracterització i síntesi de la forma en la qual interactuaven amb la plataforma. S’infereix, derivat dels resultats, que els estudiants apliquen estratègies diferents d’aprenentatge i que segueixen trajectòries de navegació individualitzades.

Paraules clau


registres de navegació, mineria de dades educativa, tecnologia educativa, entorns virtuals d’aprenentatge, Moodle

Referències


Ávila, P. y Bosco, M. (2001). Ambientes virtuales de aprendizaje una nueva experiencia. 20th. International Council for Open and Distance Education, Alemania. Recuperado de http://investigacion.ilce.edu.mx/panel_control/doc/c37ambientes.pdf

Barajas, M. (2002). Restructuring Higher Education Institutions in Europe: The case of virtual. Interactive Educational Multimedia 5, 1-28. Recuperado de http://www.ub.edu/multimedia/iem/down/c5/Restructuring_Universities.pdf

Boneu, J. (2007). Plataformas abiertas de e-learning para el soporte de contenidos educativos abiertos. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 4(1), 36-47. Recuperado de http://www.uoc.edu/rusc/4/1/dt/esp/boneu.pdf

Coll, C. (2004). Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas. Sinética 25, 1-24 http://www.virtualeduca.org/ifdve/pdf/cesar-coll-separata.pdf

Díaz, K. (2010). Exploración de la relación entre estilos de aprendizaje y navegación en un curso en línea de la Maestría en Ciencias Educativas de la UABC. Tesis de maestría. Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Ensenada, Baja California: Universidad Autónoma de Baja California. Recuperado de http://iide.ens.uabc.mx/blogs/mce/files/2010/10/TESIS-KARLA-MA-DIAZ-LOPEZ.pdf

García, J. (1996). Acción técnica y acción pedagógica. En F. Tejedor y A García-Valcárcel (Eds.) Perspectivas de las nuevas tecnologías en la educación. Madrid: Narcea.

Hershkovitz, A. y Nachmias, R. (2008). Developing a Log-Based Motivation Measuring Tool. Recuperado de http://www.sciweavers.org/publications/developing-log-based-motivation-measuring-tool

Organista, J. S., Lavigne, G. y McAnally-Salas, L. (2008) Aprendizaje de estadística y la actividad en línea del estudiante: estudio preliminar de relaciones. Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación 8(3) 1-27 Recuperado de: http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/estad.pdf

Pérez, C. y Santín, D. (2006). Data Mining: Soluciones con Enterprise Miner. Madrid: RAMA.

Rochefort, B. y Richmond, N. (2011). Conectar la enseñanza a las tecnologías interconectadas. ¿Por qué es importante? La perspectiva de un diseñador pedagógico. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento 8(1). 200-216. Recuperado de http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/viewFile/v8n1-rochefort-richmond/v8n1-rochefort-richmond

Vasconcelos, M. (2011). Aprendizaje colaborativo en un ambiente virtual: estudio preliminar. Tesis de maestría. Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Ensenada, Baja California: Universidad Autónoma de Baja California.
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i3.2162

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.