Portfolio electrònic: desenvolupament de competències professionals a la Xarxa

Elena Barberà, Guillermo Bautista, Anna Espasa, Teresa Guasch

Resum


L'article exposa el sentit i les característiques d'un portfolio electrònic aplicat en un context universitari d'ensenyament en línia. El portfolio que es presenta posa l'èmfasi en el seguiment dels treballs dels estudiants a partir del progrés continuat de les competències professionals que s'han desenvolupat al llarg dels Estudis de Psicopedagogia i que es resumeixen en la seva assignatura de Practicum. L'avenç de les competències s'exposa mitjançant la publicació d'evidències d'assoliment que documenten el nivell de progrés de les competències esmentades. El portfolio electrònic que es planteja és de caràcter individual i està sostingut per un mecanisme de suport per part del professor per mitjà del qual aporta retroalimentació continuada als estudiants, la qual cosa els facilita l'ajustament de les seves actuacions a les competències professionals plantejades.

Paraules clau


ajuda educativa; avaluació formativa; competències professionals; portfolio electrònic; evidències; regulació de l'aprenentatge

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v3i2.287

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.