Monogràfic “Cultura digital i pràctiques creatives en educació”

Juan Freire

Resum


Els articles inclosos en el monogràfic sobre "Cultura digital i pràctiques creatives en educació" analitzen l'impacte que la tecnologia digital i Internet tenen actualment en l'educació, entesa com un procés basat en coneixement, comunicació i interaccions socials. Professors i estudiants es transformen dràsticament per l'emergència de la cultura digital, cosa que provoca la necessitat de canvis en el paper i l'organització de les mateixes institucions educatives. En concret, la Web 2.0 ha permès l'aparició de pràctiques creatives i col·laboratives que afavoreixen l'aprenentatge basat en problemes i del do it yourself com a estratègies educatives. Aquestes experiències es donen en ocasions en els marges de l'educació formal. Així mateix, les mateixes tecnologies educatives han sofert una evolució, que no és aliena als canvis culturals, des de models centralitzats i tancats a altres d'oberts i basats en la "computació al núvol".

Paraules clau


mitjans socials, creativitat, educació, universitat, tecnologiaDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v6i1.23

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.