Model de gestió de documents docents en un centre universitari, basat en hipervincles

Francisco Antonio Ocaña Lara, Ana Isabel del Moral García

Resum


Els documents d'informació docent (guies docents, temaris, normes, etc.) constitueixen un recurs imprescindible en l'ensenyament superior, especialment per als alumnes. La seva rellevància s'ha accentuat aquests últims anys, d'una banda, amb l'engegada de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES), que ha rellançat la necessitat de fonts d'informació docent, i, de l'altra, amb la difusió de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que ha facilitat l'accés a aquestes fonts. Per aquest motiu, la gestió d'aquests documents actualment constitueix un dels procediments clau en l'organització de la docència de centres universitaris. L'objectiu d'aquest article és presentar un nou model de gestió de documents docents en relació amb el centre incorporat per mitjà del desenvolupament d'un programari: SGD2F2. Aquest model mira de solucionar els inconvenients que s'evidencien en el model de gestió de documents docents utilitzat habitualment als centres. Encara que aquesta proposta ha estat desenvolupada en l'àmbit d'una facultat concreta, podria ser aplicada, amb algunes modificacions, a qualsevol centre o òrgan universitari de gestió de docència. 

Paraules clau


EEES, ensenyament superior, document docent, HTML, metadades, sistema de gestió documental, TIC, webDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v9i2.1332

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.