Desafiaments i oportunitats de les eines 2.0 per a l’estudi interdisciplinari de la nutrició: el cas de la wiki dieta mediterrània

Alicia Aguilar Martínez, F. Xavier Medina, Toni Pons, Francesc Saigí Rubió

Resum


En aquest treball s’analitza la possibilitat d’integrar en programes de formació de postgrau de l’àrea de la salut noves pràctiques d’aprenentatge que permetin als estudiants adquirir competències específiques sobre el seu àmbit d’estudi, i alhora millorar altres competències transversals relacionades amb l’ús d’elements propis de la societat de la informació i el coneixement. Amb aquesta intenció es va dur a terme l’experiència wiki dieta mediterrània (wiki DM), una activitat col·laborativa entorn de diferents aspectes de la dieta mediterrània (DM) utilitzant wikispaces.

Amb aquesta activitat, d’una banda, es pretenia desenvolupar una visió holística i transdisciplinària del fenomen de l’alimentació, no tan sols des del punt de vista de la seva relació amb la salut, sinó també remarcant-ne la importància del component social, cultural o econòmic; i, de l’altra, es buscava generar i tenir a disposició un conjunt de recursos bibliogràfics actualitzats i fàcilment accessibles sobre el tema, que fossin útils al llarg de tot el procés formatiu. En l’experiència van participar docents i estudiants de diferents programes formatius, de manera que, encara que estiguessin centrats en un àmbit relacionat amb la seva assignatura, pel fet de treballar en un espai comú i amb un objectiu comú poguessin accedir a un conjunt d’informació multidisciplinària i amb una visió més holística de la DM. Després de l’experiència es van analitzar els resultats mitjançant l’avaluació de l’activitat, la participació a la wiki i una enquesta anònima. Els resultats van demostrar que la wiki DM és una eina efectiva per a abordar el fenomen de l’alimentació des de diferents perspectives, i també un sistema útil per a treballar en competències transversals, com ara el domini de les TIC, la cerca bibliogràfica i el treball col·laboratiu.


Paraules clau


nutrició; e-learning; web 2.0; interdisciplinarietat; dieta mediterràniaDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v10i1.1341

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.