Donar suport al desenvolupament professional continu del personal acadèmic mitjançant l’intercanvi d’experiències

Josianne Basque

Resum


Aquest article exposa un experiment a petita escala sobre una estratègia dissenyada per recolzar l’intercanvi d’experiències acadèmiques en una universitat d’educació a distància. Dos petits grups independents compostos per personal acadèmic (un grup amb quatre professors i un altre amb cinc dissenyadors de continguts educatius, tots dos amb empleats amb i sense experiència) es van oferir voluntaris per reunir-se periòdicament durant un període d’un any per elaborar un mapa de coneixements col·lectius que representés una part dels seus coneixements professionals. Aquesta eina i activitat de tutoria entre companys de treball va establir un context d’aprenentatge en el qual es va potenciar que els participants exterioritzessin i compartissin alguns coneixements tàcits desenvolupats per mitjà de la pràctica professional, a més de determinats coneixements organitzatius explícits encara que de vegades ambigus. Les dades analitzades fins al moment inclouen l’enregistrament de les entrevistes realitzades a cada participant abans i després de l’experiment, l’enregistrament de les conclusions al final de cada reunió i el mapa de coneixements elaborat per cada grup. Els resultats suggereixen que combinar les tutories de grup amb la modelització de coneixements col·laboratius és una estratègia prometedora per a promoure l’adquisició d’experiències professionals i per tant per a donar suport al desenvolupament professional del personal acadèmic a les universitats. Aquesta estratègia pot definir-se com una activitat d’aprenentatge intencional però no formal que s’adequa a les conceptualitzacions d’aprenentatge al lloc de treball alhora com a procés d’intercanvi de coneixements i procés de creació de coneixements.


Paraules clau


desenvolupament professional del personal acadèmic; tutoria de grup; modelització de coneixement col•laboratiu; intercanvi i transferència d’experiènciesDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v10i1.1572

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.