Treball en equip i lideratge en un entorn d’aprenentatge virtual

Ana Reyes Pacios Lozano, Gema Bueno de la Fuente

Resum


L’objectiu d’aquest treball és identificar relacions i sinergies entre dues habilitats bàsiques lligades a la funció directiva —treball en equip i lideratge— en l’entorn d’aprenentatge virtual d’una assignatura que vol, entre altres coses, adquirir aquestes dues competències. La metodologia utilitzada va ser doble: d’una banda, l’enquesta dissenyada amb aquesta finalitat i adreçada a l’alumne per a saber la manera de treballar en equip i exercir el lideratge i, de l’altra, l’anàlisi i seguiment dels registres o logs que genera la plataforma d’e-learning Moodle quant a l’ús d’espais i mètodes de comunicació (fòrums i xats) per part de cadascun dels membres dels equips de treball que es van formar. Els resultats de totes dues anàlisis han permès advertir dinàmiques molt diverses entre els diferents equips i una clara relació entre el treball en equip, la gestió del lideratge, i la participació i el rendiment obtingut per cada equip. Es demostra que els grups amb un líder clar des del començament són els que obtenen resultats millors.


Paraules clau


treball en equip, lideratge, conducta de grup, ensenyament a distància superior, tercer cicle

Referències


ACEITUNO ACEITUNO, P. (2011). “Técnicas para integrar el social learning en aulas de Moodle: el trabajo en grupo mediante foros de debate” [online]. In: VI Jornadas ADA Madrid. [Accessed: 21 February 2012].

ANECA (2004). Libro blanco del Título de grado en Información y Documentación.

ASLIB (2000). Euroguide LIS: the guide to competencies for European professionals in library and information services. ASLIB, the Association for Information Management.

BALLENATO, G. (2005). Trabajo en equipo. Dinámica y participación en los grupos. Madrid: Pirámide.

BELBIN, R. M. (1996). The coming shape of organization. Oxford: Butterworth-Heinemann.

GARCÍA, I. (2009). “E-mentoring and e-leadership importance in the quality of distance and virtual education Century XXI” [online]. In: V International Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education. 22-24 April 2009. Lisbon, Portugal. Badajoz: FORMATEX, II, pages 728-732. [Accessed: 21 February 2012].

.

GARCÍA, M. [et al.] (2004). “Uso didáctico del chat y su aplicación en Preseos” [online]. In: EDUTEC 2004: Educar con tecnologías, de lo excepcional a lo cotidiano. Barcelona: Universidad de Barcelona. [Accessed: 21 February 2012].

GIL, F.; RICO, R.; SÁNCHEZ-MANZANARES, M. (2008) “Eficacia de equipos de trabajo” [online]. Papeles del Psicólogo. Vol. 29, No 1, pages 25-31. [Accessed: 21 February 2012].

GIL FLORES, J.; PADILLA-CARMONA, M. T. (2009). “La participación del alumnado universitario en la evaluación del aprendizaje”. Revista Educación XX1. No 12, pages 43-65.

GUITERT, M.; ROMEU, T.; PÉREZ-MATEO, M. (2007). “Competencias TIC y trabajo en equipo en entornos virtuales”. Universities and Knowledge Societies Journal (RUSC). Vol. 4, No 1. [Accessed: 21 February 2012].

HERNÁNDEZ RAMOS, J. L. (2010). “El foro y el chat como herramientas comunicativas en entornos Learning Management System (LMS)” [online]. In: II Congreso Internacional comunicación 3.0. October 2010. Salamanca. [Accessed: 21 February 2012].

MOCHÓN, F. (2006). El arte de dirigir una empresa. Madrid: McGraw Hill.

PÉREZ, R. [et al.] (2004). “Foro virtual: sus límites y posibilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje” [online]. In: EDUTEC 2004: Educar con tecnologías, de lo excepcional a lo cotidiano. Barcelona. [Accessed: 21 February 2012].

.

PUGA VILLAREAL, J.; MARTÍNEZ CERNA, L. (2008). “Competencias directivas en escenarios globales” [online]. Estudios Gerenciales. Vol. 24, No 109, pages 87-103. [Accessed: 21 February 2012].

ROBBINS, S. P. (2009). Comportamiento organizacional. Mexico: Prentice Hall. 13th edition.

RUIZ, J. M; SIERRA, J. L; SARASA, A. (2011). “Aplicación de la web en la evaluación de cinco competencias básicas a través de las estrategias ‘la EPG y la tutoría’, en la formación on-line” [online]. In: VI Jornadas ADA Madrid. [Accessed: 21 February 2012].

SEDIC (2004). Euroreferencial en información y documentación [online]. [Accessed: 21 February 2012].

SIGALÉS, C. (2004). “Formación universitaria y TIC: nuevos usos y nuevos roles” [online]. Universities and Knowledge Society Journal (RUSC). Vol. 1, No 1. [Accessed: 21 February 2012].

YOUNG, A. P.; POWELL, R. R.; HERNON, P. (2003). “Attributes for the Next Generation of Library Directors”. In: ACRL Eleventh National Conference. 10-13 April. Charlotte, North Carolina.
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v10i2.1452

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.