Anàlisi de clúster de perspectives de participants en MOOC

Ahmed Mohamed Fahmy Yousef, Mohamed Amine Chatti, Marold Wosnitza, Ulrik Schroeder

Resum


Els cursos en línia massius i oberts (Massive Open Online Courses, MOOC) proporcionen oportunitats il·limitades per a la participació de milers d’estudiants en cursos d’ensenyament superior en línia. Els MOOC tenen característiques úniques que els converteixen en un mètode efectiu de l’aprenentatge electrònic, en concret l’aprenentatge millorat per tecnologia (Technology-Enhanced Learning, TEL). Nombroses institucions ofereixen una creixent varietat de MOOC. No obstant això, existeixen múltiples reptes que han ser considerats en desenvolupar MOOC, per exemple, la taxa d’abandonament de participants en els cursos és del 95%. Una de les possibles raons és la complexitat i la diversitat dels participants en els MOOC. Aquesta diversitat no està només relacionada amb el perfil demogràfic i cultural, sinó també amb els diversos motius i perspectives que els usuaris tenen en inscriure’s en MOOC. La intenció d’aquest article és agrupar en clústers els objectius dels participants en MOOC i analitzar-los per aconseguir una millor comprensió dels seus comportaments. El principal resultat és el descobriment de vuit clústers: aprenentatge mesclat (blended learning), flexibilitat (flexibility), contingut d’alta qualitat (high quality content), disseny instruccional i metodologies d’aprenentatge (instructional design & learning methodologies), aprenentatge al llarg de la vida (lifelong learning), aprenentatge en xarxa (network learning), obertura (openness) i aprenentatge centrat en l’estudiant (student-centered learning). Aquest esquema d’agrupament en clústers crea una visió significativa per a la comunitat de participants en MOOC.


Paraules clau


cursos en línia massius i oberts, MOOC, anàlisi de participants, agrupació, aprenentatge al llarg de la vida

Referències


Arnold, P., Kumar, S., Thillosen, A., & Ebner, M. Offering cMOOCs collaboratively: The COER13 experience from the convenors’ perspective. In: eLeanrning Papers, 37, 63-68.

Bazeley, P., & Jackson, K. (Eds.). (2013). Qualitative data analysis with NVivo. Sage Publications Limited.

Chatti, M. A. (2010). Personalization in Technology Enhanced Learning: A Social Software Perspective (Doctoral Dissertation), RWTH Aachen University, Shaker Verlag.

Coates, K. (2013). The Re-invention of the Academy: How Technologically Mediated Learning Will–And Will Not–Transform Advanced Education. In: Hybrid Learning and Continuing Education (pp. 1-9). Springer Berlin Heidelberg.

Cretchley, J., Gallois, C., Chenery, H., & Smith, A. (2010). Conversations between carers and people with Schizophrenia: a qualitative analysis using Leximancer. Qualitative Health Research, 20(12), 1611-1628.

Daniel, J. (2012). Making sense of MOOCs: Musings in a maze of myth, paradox and possibility. Journal of Interactive Media in Education, 3. Retrieved from http://www.jime.open.ac.uk/jime/article/viewArticle/2012-18/html

De Waard, I., Abajian, S., Gallagher, M. S., Hogue, R., Keskin, N., Koutropoulos, A., & Rodriguez, O. C. (2011). Using mLearning and MOOCs to understand chaos, emergence, and complexity in education. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(7), 94-115.

Downes, S. (2006). Learning networks and connective knowledge. Instructional Technology Forum: Paper 92. Retrieved from http://it.coe.uga.edu/itforum/paper92/paper92.html

Fernández, J. T. (2013). Professionalisation of teaching in universities: Implications from a training perspective. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 10(1), 170-184.

Gaebel, M. (2013). MOOCs Massive Open Online Courses. EUA Occasional papers. Retrieved from http://www.eua.be/Libraries/Publication/EUA_Occasional_papers_MOOCs.sflb.ashx

Hill, P. (2013). Some validation of MOOC student patterns graphic. Retrieved from http://mfeldstein.com/validation-mooc-student-patterns-graphic/

Kop, R., Fournier, H., & Mak, J. S. F. (2011). A pedagogy of abundance or a pedagogy to support human beings? Participant support on Massive Open Online Courses. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(7), 74-93.

Kruiderink, N. (2013). Open buffet of higher education. Trend report: open educational resources 2013, 54.

Leximancer (2013). From Words to Meaning to Insight. Retrieved from https://www.leximancer.com/

Liyanagunawardena, T. R., Adams, A. A., & Williams, S. A. (2013). MOOCs: A systematic study of the published literature 2008-2012. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 14(3), 202-227.

Mackness, J., Mak, S. F. J., & Wiliams, R. (2010). The ideals and reality of participating in a MOOC. Paper presented at the 7th International Conference on Networked Learning, 266-274.

Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. Qualitative Social Research, 1(2), Art. 20. Retrieved from: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1089/2385

Mayring, P. (2003). Qualitative Inhaltsanalyse, Grundlagen und Techniken (8th ed.). Weinheim: Beltz, UTB.

Peter, S., & Deimann, M. (2013). On the role of openness in education: A historical reconstruction. Open Praxis, 5(1), 7-14.

Richards, L. (1999). Using NVivo in qualitative research. Sage.

Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 3-10.

Smith, A. E., & Humphreys, M. S. (2006). Evaluation of unsupervised semantic mapping of natural language with Leximancer concept mapping. Behavior Research Methods, 38(2), 262-279.

Watson, M., Smith, A., & Watter, S. (2005, January). Leximancer concept mapping of patient case studies. In: Knowledge-based intelligent information and engineering systems (pp. 1232-1238). Springer Berlin Heidelberg.

Yousef, A. M. F., Chatti, M. A., Schroeder, U., Wosnitza, M., & Jakobs, H. (2014a). MOOCs - A Review of the State-of-the-Art. In Proc. CSEDU 2014 conference, Vol. 3, pp. 9-20. INSTICC, 2014.

Yousef, A. M. F., Chatti, M. A., Schroeder, U., & Wosnitza, M. (2014b). What Drives a Successful MOOC? An Empirical Examination of Criteria to Assure Design Quality of MOOCs. In: Advanced Learning Technologies (ICALT), 2014 IEEE 14th International Conference on (pp. 44-48). IEEE.

Yousef, A. M. F., Chatti, M. A., & Schroeder, U. (2014c). Video-Based Learning: A Critical Analysis of The Research Published in 2003-2013 and Future Visions. In: eLmL 2014, The Sixth International Conference on Mobile, Hybrid, and On-line Learning (pp. 112-119).
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i1.2253

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.