Relació entre hores dedicades a internet i web 2.0 en l’ensenyament universitari

Ángel Boza Carreño, Sara Conde Vélez

Resum


Aquest article analitza la relació existent entre el nombre d’hores diàries que l’alumnat universitari dedica a internet i l’actitud, formació, ús, impacte, percepció de dificultats de la integració de la web 2.0, així com el coneixement i ús d’eines de la web 2.0 en ensenyament universitari. Per fer-ho hem utilitzat una escala de tipus Likert aplicada a una mostra de 403 alumnes de la Universitat de Huelva. Per contrastar la hipòtesi vam fer una ANOVA d’un factor amb comparacions post hoc. Els resultats obtinguts permeten confirmar parcialment la hipòtesi general. Les diferències més grans s’observen en els factors d’impacte i ús de les eines de la web 2.0, mentre que les diferències menors s’observen en els factors d’actitud, formació, dificultats i coneixement d’eines de la web 2.0.

Paraules clau


TIC, internet, web 2.0, formació, actitud, ús, impacte, educació universitàriaDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i3.2280

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.