De l'e-learning i les seves altres mirades: una perspectiva social

Jordi Planella, Israel Rodríguez

Resum


Amb l'arribada de les tecnologies i la seva implementació de manera més o menys massiva en els contextos i les pràctiques educatives, han sorgit narratives que exalten Internet i les seves múltiples possibilitats de salvació. El problema d'aquesta perspectiva és que en la major part dels casos tan sols se centra en les dimensions tecnològiques i s'oblida de la seva dimensió social. La proposta d'aquest article és situar, a partir de la revisió de textos i contextos, altres possibilitats de mirar l'e-learning, atès que, en realitat, són múltiples les mirades que es poden portar a terme vers l'e-learning i moltes les perspectives i els enfocaments que se'n desprenen. 

Paraules clau


social e-learning; alfabetització digital; exclusió digital; inclusió social; ensenyament superior

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v1i1.230

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.