Cinc idees innovadores per a l’europeïtzació de l’educació superior

Francesc Michavila

Resum


La necessitat de les universitats d’agrupar-se, de treballar conjuntament en forma de xarxa i de ser atractives per a estudiants d’altres àmbits geogràfics, obliga a introduir canvis, innovacions en l’organització, en la mobilitat dels estudiants, en les noves tecnologies, en l’assignació dels recursos i en molts altres àmbits. La innovació és un aspecte fonamental per a la construcció de l’espai europeu d’educació superior. L’autor proposa d’analitzar una eina particular que pot servir com a estratègia: l’avaluació de la qualitat. La introducció de l’avaluació en el sistema universitari permet al país de tenir un instrument amb el qual es construeixi un sistema de qualitat que, fonamentalment, hagi de tenir en compte cinc funcions: que es generin estratègies per a la millora de la docència, la investigació i la gestió; que serveixi com a mecanisme per retre compte als governs i a la societat; que sigui un instrument d’informació pública sobre el que fa la institució; que serveixi de mitjà per introduir sistemes de finançament diferencial, és a dir, que una part del finançament estigui vinculat a la consecució de resultats, i que la funció del sistema sigui la de servir de mecanisme d’acreditació dels programes.

Paraules clau


universitat; avaluació de la qualitat; rendició de compte; finançament de l’educació superior; acreditació

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v2i1.239

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.