Challenging Knowledge. The University in the Knowledge Society, de Gerard Delanty

Max Senges

Resum


L'objectiu del llibre Challenging Knowledge. The University in the Knowledge Society, de Gerard Delanty, és analitzar el desenvolupament històric de la universitat a través d'una triple lent: la sociologia del coneixement, la teoria social (especialment la moderna) i la idea de la universitat. El llibre pretén que el lector recapaciti sobre la identitat de la universitat per mitjà de l'anàlisi de les relacions canviants entre coneixement, societat i democràcia. Per tant, Delanty està presentant un treball que es pot descriure com una revisió teòrica històrica que li permet adoptar discretament una posició i transmetre la seva opinió sobre cap on ens condueix aquest desenvolupament.


Paraules clau


àmbit públic i universitat; ciutadania cultural; ciutadania tecnològica; construcció de la capacitat reflexiva; idea de la universitat; tres formes de coneixement; universitat postmoderna

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v2i2.256

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.