Cap a la universitat orientada als serveis: una perspectiva sistèmica de canvi permanent per la innovació tecnològica

Jose P. Gumbau

Resum


En el context actual de la societat del coneixement i amb els reptes a què s'ha d'enfrontar l'educació superior els propers anys, la universitat ha de tenir molt clar quin ha de ser el seu model de presència en els nous escenaris. Cal que s'embarqui en un procés cultural de canvi permanent que li permeti incorporar els nous paradigmes tecnològics i d'organització en el disseny de la seva oferta de serveis mitjançant l'ús dels instruments, el disseny de les estructures i la gestió de les aliances que siguin més adequats i que la converteixin en una universitat centrada en el client i orientada al servei, en la via del redisseny continu o de la transformació dels seus processos de negoci. Així doncs, cal que aprengui a involucrar tota l'organització en la gestió de l'impacte que això suposarà i contraresti els efectes d'exclusió social que l'ús de la tecnologia generarà.

Paraules clau


e-business; client; inclusió social; innovació; integració; involucrar en la gestió del canvi; processos; servei electrònic; sistema d'informació; sistèmica; tecnologia de la informació i les comunicacions; tecnologia; universitat

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v3i1.273

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.