Cap a una educació virtual de qualitat, però amb equitat i pertinença

Jose Silvio

Resum


És desitjable el fet d'assolir una alta qualitat en l'educació virtual i a distància, i la seva millora permanent, però encara més és fer-ho procurant que aquesta educació assoleixi la màxima equitat i pertinença social. Aquest treball intenta aportar algunes propostes per assolir aquest objectiu. L'article s'inicia amb consideracions sobre cada un dels conceptes per separat: la seva definició, la seva significació o les seves implicacions per a l'educació virtual i a distància. Com a evidències empíriques, s'hi descriuen les iniciatives existents a Llatinoamèrica per desenvolupar criteris, indicadors, mesures i metodologies amb l'objectiu d'avaluar la qualitat de l'educació a distància i la seva acreditació, en el marc del desenvolupament dels sistemes d'educació superior en el seu conjunt, i també investigacions en aquesta regió sobre sistemes d'avaluació i acreditació de la qualitat de l'educació superior virtual. Igualment, s'hi comenta l'absència de projectes similars per avaluar l'equitat i la pertinença, i relacionar-la amb la qualitat. Finalment, a manera de síntesi, s'hi analitzen les interrelacions entre les dimensions esmentades i s'hi formulen propostes amb l'objectiu d'avaluar l'educació a distància pel que fa a la qualitat, equitat i pertinença, i les relacions entre aquestes dimensions de manera integrada i sinèrgica.

Paraules clau


educació a distància; educació virtual; equitat en l'educació; pertinença de l'educació; qualitat de l'educació

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v3i1.269

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.