Cap a una gestió integral dels continguts

Lluís Pastor

Resum


Aquest article descriu el procés de treball en la constitució del dipòsit de continguts docents del Grup UOC i els processos de gestió integral que integra aquest projecte. La construcció del dipòsit s'ha basat en el desenvolupament de les unitats mínimes o learning objects. El concepte de learning object que s'ha tingut en compte és d'una unitat de contingut que és el resultat d'agregar altres unitats menors. Davant la concepció dels learning objects com les unitats mínimes possibles, s'ha optat per concebre els learning objects com a unitats mínimes gestionables. I davant el dipòsit d'unitats homogènies, s'ha optat per un dipòsit d'unitats heterogènies, que fins i tot puguin incorporar altres fonts de continguts generades per agents de continguts externs a la Universitat. Per tal que els professors i els gestors recuperin aquestes unitats, cada una d'aquestes ha estat catalogada segons els estàndards de marcatge de metadades proporcionats per l'IMS Global Learning Consortium. 

Paraules clau


learning object; dipòsit; gestió de continguts; IMS; metadades; propietat intel·lectual; reutilització de continguts

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v3i2.278

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.