Aproximació centrada en l'estudiant com a productor de continguts digitals en cursos híbrids

José Luis Rodríguez Illera, Anna Escofet

Resum


L'article presenta el disseny pedagògic d'un procés d'ensenyament-aprenentatge universitari que pretén emfasitzar més els moments d'aprenentatge que els d'ensenyament donant a l'estudiant un protagonisme creatiu, i incentivar d'aquesta manera la seva motivació. En aquest marc ens plantegem un procés didàctic basat en projectes, orientat als estudiants i amb la voluntat de desenvolupar competències.

Paraules clau


aprenendre fent; aprenentatge centrat en l'estudiant; aprenentatge híbrid; aprenentatge per projectes

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v3i2.284

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.