La propietat intel·lectual i la seva vinculació amb la gestió del coneixement a la universitat: cas Universitat Centreoccidental Lisandro Alvarado

Aurora Anzola Nieves, Concetta Esposito de Díaz, Nelly Cuenca de Ramírez

Resum


Aquest treball té com a objectiu analitzar alguns plantejaments que han anat sorgint entorn de la propietat intel·lectual i la seva vinculació amb la gestió del coneixement a la Universitat Centreoccidental Lisandro Alvarado (UCLA). L'eix central de l'anàlisi es constitueix, en principi, a partir de la necessitat de reglamentació de la propietat intel·lectual a través d'una normativa especial que garanteixi i protegeixi la creativitat intel·lectual que dins de l'UCLA s'està produint, i orientat tant al marc legal nacional com a l'internacional. Després, es va indagar sobre la gestió del coneixement, prenent com a punt focal la propietat intel·lectual, per als efectes d'aquest treball. Finalment, es presenten algunes pautes a considerar en l'estructuració i conformació de la instància que ha de realitzar la gestió del coneixement, a l'UCLA, des d'una perspectiva normativa. La recollida d'informació es va realitzar, en primer lloc, a través de documents, i les fonts consultades van ser variades. En segon lloc, a través d'un qüestionari amb preguntes de respostes dicotòmiques i múltiples. Tot això va permetre arribar a una sèrie de reflexions finals, entre elles, que en la gestió universitària s'evidencia una tímida iniciativa en la planificació, en els programes, projectes i acords específics per a l'àrea de la propietat intel·lectual, així com l'existència d'un buit jurídic i estrategicoorganitzacional, quant a reglamentació especial es refereix; encara quan hi ha tímids avenços del reconeixement, per part de les autoritats de l'UCLA, en crear la Comissió de Propietat Intel·lectual, aprovar una assignatura electiva i estar en l'etapa de redacció del Reglament especial en la matèria.


Paraules clau


gestió del coneixement; normativa; propietat intel·lectual; universitat

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v5i1.315

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.