Reptes metodològics de l'educació comparada en la societat global

Alexander López

Resum


El propòsit d'aquest article és examinar alguns reptes que afronta l'educació comparada en la societat global, especialment per l'impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en els sistemes educatius. L'article se centra en el mètode comparatiu, del qual s'afirma que mantindrà la seva rellevància en el nou context, però que haurà d'anar més enllà de la seva inclinació a unitats d'anàlisi com l'estat nacional i el territori. Una de les observacions en el debat actual és que l'estat nacional ja no pot ser el patró per a estudiar fenòmens que s'estenen transversalment més enllà de territoris i nacions. Això suggereix el desenvolupament d'un mètode comparatiu i global que doni compte d'aquestes transformacions de l'objecte d'estudi. Apel·larà a unitats d'anàlisi referencials i fins i tot virtuals que en certs casos es refereixen a la subjectivitat de les persones o a conjunts discursius. El mètode comparatiu i global igualment s'haurà de plantejar la pluralització de les seves pròpies fronteres i s'haurà d'acomodar a les dissonàncies persistentment.


Paraules clau


cultura global; educació superior; mètode comparatiu i global; mètode comparatiu; societat global

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v5i1.318

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.