Paradojas y dilemas de las universidades iberoamericanas ante la sociedad del conocimiento, de Adriana Gewerc Barujer (coord.)

Selín Carrasco

Resum


Aquest llibre és el producte d'un procés de recerca desenvolupat en el marc d'un projecte AECID que inclou universitats de països de l'Amèrica Llatina i Espanya que pertanyen a la xarxa UNISIC i que se centra en l'anàlisi de l'adaptació d'aquestes universitats a la societat de la informació i del coneixement (SIC), considerant els seus entorns i l'ús de tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) per part dels acadèmics.

 

S'hi analitza de manera crítica i complexa la formació de professors universitaris amb relació a les necessitats actuals, i s'hi mostra una visió panoràmica dels elements propis de la SIC que ha incorporat l'acadèmic iberoamericà, la forma com usa les TIC i les polítiques de les universitats sobre això.

 

L'objectiu del llibre és anar mes allà de la mera descripció dels resultats de la recerca exposant el procés reflexiu i les discussions desenvolupades durant la seva execució.

Paraules clau


percepció espaciotemporal en la societat de la informació; TIC a la universitat iberoamericana; bretxa digital; noosfera cultural; formació de professors universitaris

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v7i1.662

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.