Aplicació i ús d'eines teleformatives per part del professorat de la Universitat de la Corunya

Pablo César Muñoz Carril, Mercedes González Sanmamed

Resum


Aquest article pretén donar a conèixer els resultats més rellevants obtinguts en una recerca de tipus survey (Cohen i Manion, 1990) desenvolupada amb professors de la Universitat de la Corunya (pertanyents a diversos àmbits científics) i que utilitzaven eines pròpies del camp de l'e-learning com a complement de les classes presencials.

 

Un dels objectius clau de l'estudi esmentat se centrava a conèixer i identificar el grau d'aplicació i ús que els docents universitaris feien d'eines i utilitats de caràcter teleformatiu.

 

Sobre la base dels resultats assolits en aquesta recerca, podem dir que és el correu electrònic (mitjana de 3,72) l'eina més utilitzada, mentre que en el nivell d'ús més baix se situen el podcast (mitjana d'1,34), l'audioconferència (mitjana d'1,42) i els CMS (mitjana d'1,42).

 

Les anàlisis inferencials fetes van determinar l'existència de variables personals (com per exemple l'"edat") i professionals (com ara "experiència docent universitària utilitzant entorns virtuals" i "categoria administrativa") que influeixen significativament en el nivell d'aplicació i ús que mostra el professorat de la Universitat de la Corunya en programes informàtics, aplicacions telemàtiques i eines de comunicació sota sistemes d'e-learning.

Paraules clau


e-learning; educació superior; usos TIC; professorat; eines teleformatives

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v7i1.225

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.