Dels portàtils a les competències: superació de la bretxa digital en l'educació

Ismael Peña-López

Resum


La majoria de la literatura existent que tracta de la bretxa digital en el sistema educatiu se centra en les escoles o universitats, encara que poques vegades veiem un enfocament vertical en què es tingui en compte el sistema en conjunt. En aquest article, identifiquem les iniciatives que intenten estendre un pont sobre la bretxa digital en la situació actual de l'educació superior. Tractem per què les polítiques que se centren en les infraestructures (p. ex., portàtils) no són la resposta, ja que principalment deixen les competències digitals desateses, cosa que condueix al (o no contribueix a corregir el) buit digital a les universitats en matèria d'habilitats. Finalitzem amb la proposta d'un marc de referència general per a definir les capacitats digitals de manera que s'incloguin en els programes d'estudis en totes les etapes del recorregut educatiu.

Paraules clau


bretxa digital; competències digitals; habilitats digitals; alfabetització digital; educació superior

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v7i1.659

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.