Cap a un itinerari d'aprenentatge sòlid per al teleformador: la proposta del programa EVA

Jonathan Ponce de Haro, Diego Aguilar Cuenca, Francisco J. García Aguilera, Ainhoa Otamendi Herrera

Resum


La situació socioeconòmica actual és una invitació que no es pot rebutjar a la cerca de noves vies per a l'obtenció de l'èxit. La formació dels treballadors i amb això l'augment del seu nivell d'ocupabilitat continua essent un factor imprescindible per al desenvolupament d'habilitats i competències professionals. Davant de l'evolució tecnològica i la seva incursió en les noves eines d'aprenentatge, es fa necessari el paper d'un guia, allunyat del rol docent tal com el coneixem, i que s'acosti a les persones per comprendre les necessitats i dificultats que tenen. És necessari fer un esforç important per a motivar, orientar i, en definitiva, perquè els estudiants siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge. El paper del teletutor adquireix gran rellevància, ja que la societat sembla evolucionar cap a sistemes de formació e-learning, blended-learning, etc., en què l'eix de l'aprenentatge té com a punt de referència l'estudiant.

 

Per tant, és necessari entreveure les necessitats socioeducatives reals, i contextualitzar eines que ja existeixen i altres de més noves, al ritme real d'aprenentatge, comptant amb professionals que aportin un valor afegit a la seva intervenció com a tutors.

Paraules clau


e-learning; teleformador; motivació; competències professionals; aprenentatge significatiu; aprenentatge permanent; itineraris formatius; metodologia didàctica

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v7i1.656

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.