Tecnologies de la informació i la comunicació, societat i educació. Societat, e-eines, professors i alumnes, de Víctor Manuel Amar (2008)

Rocío González Sánchez

Resum


En el context actual, marcat per la important presència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la realitat social, en general, i l'educativa, en particular, han canviat. L'arribada i l'impuls que les noves tecnologies han assolit en l'àmbit educatiu ens obren altres camins en relació amb l'aprenentatge, al qual s'ha d'arribar de maneres noves i en entorns nous. Tanmateix, el paper omnipresent de les noves tecnologies ha estat l'origen de certs desajustaments que el llibre objecte d'aquesta ressenya vol afrontar. Per a això, es busca promoure la responsabilitat dels membres de la comunitat socioeducativa i motivar un ús racional i òptim de les TIC i les e-eines.


Paraules clau


TIC; societat; educació virtual; e-eines; professors i alumnes

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v7i2.827

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.