Usos del e-learning en las universidades andaluzas: estado de la situación y análisis de buenas prácticas, de Julio Cabero Almenara (dir.) (2010)

María Carmen Llorente Cejudo

Resum


El text parteix d'un projecte d'investigació d'excel·lència d'equips de recerca i analitza l'ús de l'aprenentatge virtual a les diferents universitats andaluses. S'estructura en cinc blocs de continguts fonamentals que guien tot el procés de recerca, i analitza diferents variables d'estudi, metodologies i instruments per a la recollida d'informació, com també tècniques per a l'anàlisi dels resultats obtinguts. La presentació dels resultats de cadascun dels «miniestudis» dóna lloc a diferents conclusions entorn d'alguns elements determinants per a incorporar l'aprenentatge virtual i l'aprenentatge mixt a la universitat des de diferents òptiques: responsables organitzatius i operatius, percepció dels professors i alumnes, grau de satisfacció dels estudiants, anàlisi de bones pràctiques i estudi sobre l'experiència compartida del Campus Andalús Virtual.

Paraules clau


formació basada en la xarxa; recerca educativa; ensenyament superior; entorns virtuals per a l'aprenentatge; metodologia de recercaDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v8i1.810

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.