Competència digital i plans d'estudis universitaris. A la recerca de la baula perduda

Adriana Gewerc Barujel, Lourdes Montero Mesa, Eulogio Pernas Morado, Almudena Alonso Ferreiro

Resum


Es presenten alguns resultats de la investigació Universitat i societat del coneixement: el lloc de les TIC en els processos de determinació curricular. Finançat per l'AECID, l'estudi aprofundeix en una línia de cinc anys de durada, desenvolupada en el context de la xarxa UNISIC, que indaga els canvis en l'ensenyament que es gesten a les universitats iberoamericanes arran de les demandes provinents de la societat contemporània.

Es van utilitzar documents i entrevistes en profunditat, analitzats segons els àmbits següents: política global, la institució, plans d'estudis i programes de les matèries.

En aquest article, s'exposen alguns dels resultats de l'estudi, relatius al tractament de la competència digital en el pla d'estudis de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Santiago de Compostel·la. S'entén que el tractament d'aquest aspecte en les noves titulacions es pot considerar un indicador de la manera en què les universitats afronten la formació dels nous professionals que demanen les economies del coneixement.

L'anàlisi revela discrepàncies en l'atenció prestada a les competències transversals representatives de les demandes inscrites en la societat del coneixement i l'escassa atenció a la competència digital.

Paraules clau


competències transversals; competència digital; plans d'estudis universitaris; economia del coneixementDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v8i2.1070

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.