El projecte Facebook i la postuniversitat. Sistemes operatius socials i entorns oberts d'aprenentatge, d'Alejandro Piscitelli, Iván Adaime i Inés Binder (compiladors) (2010)

Ana María Rodera Bermúdez

Resum


El projecte Facebook, portat a la pràctica en la càtedra d'Introducció a la informàtica, a la telemàtica i al processament de dades, dirigida pel professor Alejandro Piscitelli, es presenta com una excusa per a experimentar la filosofia edupunk (Do it yourself o 'faci-ho vostè mateix') en el context universitari. El seu objectiu és superar el desafiament vinculat a la necessitat d'innovar en les pràctiques d'ensenyament mitjançant la recerca de nous models pedagògics que responguin als canvis experimentats en el context educatiu.

Paraules clau


pedagogies innovadores; Facebook; edupunk; connectivisme; e-learning 2.0DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v8i2.1068

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.