Comunicació, innovació, ensenyament i gestió del coneixement entorn de l'ús del podcast en l'ensenyament superior

Juan Manuel Trujillo Torres

Resum


Els escenaris socioculturals i econòmics que la societat del coneixement forma repten a plantejar-se les estructures sobre les quals se sustenta l'ensenyament superior. El canvi metodològic, derivat del necessari influx de les TIC, pot ser una oportunitat per a la innovació, el canvi i la millora. Es necessita un nou entorn relacional entre docent i discent que potenciï una sèrie de conceptes: comunicació, llibertat, elecció, protagonisme i implicació. La tasca docent es construeix a partir de principis nous i d'una projecció original a l'aula. La transformació social depèn del compromís de discents i docents en aquest sentit. L'oportunitat d'intervenir en qüestions rellevants quant als processos d'ensenyament-aprenentatge per part de l'alumnat, gràcies a l'ús d'eines 2.0, avui és més possible que mai. El podcàsting constitueix una nova forma de construir, generar i gestionar coneixement a partir del treball en col·laboració i en xarxa. La nostra experiència ens diu que l'única manera d'aprendre és per mitjà d'una recerca personal del coneixement, que ens farà competents per a continuar aprenent al llarg de la nostra vida. Considerem el podcast amb una perspectiva didàctico-pedagògica i reflexionem sobre les possibilitats educatives que ofereix amb relació a la gènesi de projectes d'ensenyament.

Paraules clau


canvi metodològic; integració de les TIC; podcàsting; xarxes d'aprenentatgeDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v8i2.1047

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.