Teaching Mathematics Online: Emergent Technologies and Methodologies. Editat per Ángel A. Juan, María A. Huertas, Sven Trenholm i Cristina Steegmann (2011).

Hans Cuypers

Resum


El text següent és una ressenya del llibre Teaching Mathematics Online: Emergent Technologies and Methodologies, publicat recentment per IGI Global. S'hi ha reunit una sèrie d'experiències i de millors pràctiques relacionades amb l'ús de metodologies basades en internet i en sistemes informàtics que tenen com a objectiu l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques en el cicle educatiu superior. Malgrat la gran quantitat de llibres que hi ha sobre aprenentatge virtual i l'abundància d'obres referides a l'ensenyament de les matemàtiques en el cicle educatiu secundari, aquest és -si no anem errats- el primer llibre que combina aprenentatge virtual i ensenyament de les matemàtiques a un nivell universitari. Així, doncs, ens trobem davant d'una referència bàsica per a entorns tant acadèmics com professionals d'aquesta disciplina en evolució constant.


Paraules clau


aprenentatge virtual, ensenyament de les matemàtiques, ensenyament superior, aprenentatge assistit per ordinadorDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v9i1.1432

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.