Ús de bibliografia i plagi acadèmic entre els estudiants universitaris

Txema Egaña

Resum


Aquest treball vol entendre més bé el plagi acadèmic entre estudiants universitaris i com fan referència a la informació que citen. També analitza l'ús que fan de la bibliografia i descriu com cerquen la informació acadèmica que necessiten. La investigació es va fer a la Universitat de Mondragon, on van participar 140 estudiants de la llicenciatura de Comunicació Audiovisual del curs 2007-2008 i 22 dels seus professors. Les dades quantitatives van ser recollides mitjançant dos qüestionaris, un per als alumnes i un altre per a recollir l'opinió dels professors (sobre com cerquen informació els seus alumnes). Les dades qualitatives es van recollir de cinc grups de discussió. Els resultats mostren que els estudiants tenen dificultats per a cercar la informació acadèmica que necessiten, que cercant informació són menys competents del que ells es pensen, que només fan servir el cercador Google, que no cerquen informació en anglès i que cerquen informació d'una manera no lineal ni planificada.

 


Paraules clau


cerca d'informació, alfabetització en informació, alfabetització digital, estudiants universitaris, internetDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v9i2.1209

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.