Disseny d’un model d’avaluació de la qualitat específic per a EaD

Carlos G. Giorgetti, Lucila Romero, Marcela Vera

Resum


El millorament de la qualitat dels sistemes educatius és un dels grans desafiaments del segle xxi, en molts casos generat a partir de les necessitats específiques de les normatives d’acreditació de les institucions i carreres d’ensenyament superior o com a part del procés de millora contínua tendent a satisfer les necessitats educatives d’una societat que ha modificat les expectatives en les últimes dècades. S’avalua per a detectar problemes o objectius no complerts i plantejar millores.

L’avaluació d’una institució d’educació a distància (EaD) ha d’anar des de la consecució de l’estudiant envers la globalitat de la proposta d’ensenyament en un context particular. La virtualització no solament inclou la relació amb l’alumne, sinó que també comprèn totes les funcions universitàries.

L’objectiu d’aquest treball és mostrar els avanços en el disseny d’un model d’avaluació de la qualitat, que permeti a l’Àrea d’Educació a Distància de la Facultat d’Enginyeria i Ciències Hídriques (FICH) de la Universitat Nacional del Litoral avaluar la qualitat educativa per a realitzar un procés de millora contínua en les carreres que gestiona.


Paraules clau


educació a distància, avaluació, qualitat, indicador, acreditació

Referències


ANECA. (2003). Evaluación de la calidad y acreditación. Madrid: Aneca.

ANECA. (2007). Reflex: El profesional flexible en la Sociedad del Conocimiento. Madrid: Aneca.

BARBERÁ, E. (2008). “Calidad 2.0”. Opening lecture, International Forum of Higher Education in Virtual Environments. Buenos Aires.

BRUNER, J. (1997). La educación, puerta de la cultura. Madrid: Editorial Visor.

CONEAU (Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria) (2009). Modelo de calidad para la acreditación de las carreras profesionales universitarias en la modalidad a distancia y estándares para la carrera de Educación. Ministerio de Educación de Perú.

DE LA ORDEN, A.; ASENSIO, I.; CARBALLO, R.; FERNÁNDEZ DÍAZ, J.; FUENTES, A.; GARCÍA RAMOS, J. M.; GUARDIA, S. (1997). “Desarrollo y validación de un modelo de calidad universitaria como base para su evaluación”. Relieve. Vol. 3, No 1.

FAINHOLC, B. (1999). La interactividad en la educación a distancia. Buenos Aires: Paidós.

FAINHOLC, B. (2000). La formación del profesor en el nuevo milenio: aportes de la tecnología educativa apropiada. Buenos Aires: Editorial Magisterio.

GARCÍA ARETIO, L. (2001). La educación a distancia. De la teoría a la práctica. Barcelona: Ariel Educación.

GARCÍA ARETIO, L. (1998). “Indicadores para la evaluación de la enseñanza en una universidad a distancia”. Revista Iberoamérica de Educación a Distancia. Vol. 1, No 1.

GARCÍA SAN PEDRO, M. J. (2010). Diseño y validación de un modelo de evaluación por competencias en la universidad. Doctoral thesis, Universitat Autònoma de Barcelona.

GENTO PALACIOS, S. (2003). Gestión de la calidad de proyectos de educación a distancia. Madrid: UNED.

LITWIN, E. (1997). Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza superior. Buenos Aires: Paidós.

LITWIN, E. (2000). La educación a distancia. Temas para el debate en una nueva agenda educativa. Spain: Amorrortu Editores.

LÓPEZ RUPÉREZ, F. (1994). La gestión de calidad en educación. Madrid: La Muralla.

LUQUE, M. G. (2007). “Acerca del movimiento para la mejora de la calidad de la educación superior a distancia. Estado actual en América Latina y el Caribe”. In: M. DE MENA (coord.). Construyendo la nueva agenda de la educación a distancia. Buenos Aires: La Crujía.

OECD (1991). Escuelas y calidad de la enseñanza. Informe internacional. Barcelona / Buenos Aires / México: Paidós / Ministerio de Educación y Ciencia.

POLIT, D.; HUNGLER, B. (1997). Investigación científica en ciencias de la salud. Mexico: McGraw-Hill.

SEURET, M. Y.; JUSTINIANI, A. (2007). “Algunas consideraciones sobre la calidad en instituciones de educación a distancia”. In: M. DE MENA (coord.). Construyendo la nueva agenda de la educación a distancia. Buenos Aires: La Crujía.

SORIA, Ó. (1986). Calidad, eficiencia y equidad en la educación superior. Jalisco: Universidad Autónoma de Guadalajara.

VILLANUEVA, E. (2005). Evaluación y acreditación en América Latina. 30 May 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v10i2.1742

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.