L’ensenyament de les ciències socials i el tractament de la informació. Una experiència amb l’ús de webquests en la formació del professorat d’educació primària

Pedro Miralles Martínez, Cosme J. Gómez Carrasco, Laura Arias Ferrer

Resum


L’objectiu principal d’aquest treball és mostrar la utilitat de les tecnologies de la informació i la comunicació en la formació del professorat d’educació primària. Amb l’ús d’aquests recursos s’han elaborat una sèrie d’experiències, dutes a terme amb els estudiants, per a facilitar l’aprenentatge dels elements curriculars necessaris en l’ensenyament de les ciències socials. Aquesta pràctica s’ha desenvolupat en l’assignatura Metodologia didàctica per a l’ensenyament de les ciències socials, oferta en el grau d’Educació Primària. L’experiència mostra com els alumnes van elaborar una webquest i el procés d’aprenentatge tant dels continguts curriculars de l’assignatura com de les competències desenvolupades. 


Paraules clau


TIC, didàctica de les ciències socials, formació del professorat, educació primària

Referències


ACOSTA, L. M. (2010). “La enseñanza-aprendizaje de la historia en bachillerato y las TIC: la introducción de la estrategia webquest”. Clío. No 36 [online]. [Accessed: 30 January 2012].

BARBA, C. (2008). “La webquest, una metodología de future”. Quaderns Digitals. No 51.

BARNES, K.; MARATEO, R. C.; FERRIS, S. P. [et al.] (2007). “Teaching and learning with the net generation”. Innovate: Journal of Online Education. Vol. 3, No 4.

BERNABÉ, I. (2008). Las webquests en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Desarrollo y evaluación de competencias con tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la universidad [online]. [Accessed: 3 May 2012].

CONTRERAS, D.; VÁSQUEZ, N. (2007). “Competencias ciudadanas para la alfabetización digital”. Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. No 53, pages 63-72.

COLL, C.; MAURI, T.; ONRUBIA, J. (2006). “Análisis y resolución de casos-problemas mediante el aprendizaje colaborativo”. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal. Vol. 3, No 2, pages 29-41.

CORREA, J. M. (2004). “El webquest en la enseñanza universitaria: una experiencia en la formación inicial del profesorado”. Qurriculum. No 17, pages 171-186.

DE HARO, J. J. (2009). “Algunas experiencias de innovación educativa”. Arbor. Ciencia, pensamiento y cultura. No CLXXXV, pages 71-92.

DE PABLOS, J. (2008). “Nuevas formas de trabajo en las aulas universitarias con el soporte de las tecnologías de la información y la comunicación”. In: M. E. DEL MORAL & R. RODRÍGUEZ (coords). Experiencias docentes y TIC. Barcelona: Editorial Octaedro, pages 43-58.

DE PABLOS, J.; AREA, M.; VALVERDE, J. [et al.] (2010). Políticas educativas y buenas prácticas con TIC. Barcelona: Graó.

DEL MORAL, M. E.; VILLALUSTRE, L. (2012). “University teaching in the 2.0 era: virtual campus teaching competencies”. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal. Vol. 9, No 1, pages 36-50

FERNÁNDEZ, A. (2011). “La evaluación orientada al aprendizaje en un modelo de formación por competencias en la enseñanza universitaria”. In: K. BUJAN; I. REKALDE; P. ARAMENDI (coords). La evaluación de competencias en la educación superior. Seville: Eduforma, pages 37-57.

GONZÁLEZ, J. C. (2008). “TIC y la transformación de la práctica educativa en el contexto de las sociedades del conocimiento”. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal. Vol. 5, No 2, pages 1-8 [online]. [Accessed: 30 January 2012].

GUTIÉRREZ, P.; YUSTE, R.; CUBO, S. [et al.]. (2011). “Buenas prácticas en el desarrollo de trabajo colaborativo en materias TIC aplicadas a la educación”. Profesorado. Revista de Curriculum y Formación del Profesorado. Vol. 15, No 1, pages 179-194.

HERNÀNDEZ, F. X. (2011). “La iconografía en la didáctica de las ciencias sociales”. Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. No 68, pages 7-16.

LARA, S.; REPÁRAZ, C. (2007). “Eficacia de las webquest para el aprendizaje cooperativo”. Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa. Vol. 5(3), No 13, pages 731-756.

LÓPEZ FACAL, R. (2010). “Didáctica para el profesorado en formación: ¿por qué hay que aprender a enseñar ciencias sociales?” Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. No 65, pages 75-82.

LÓPEZ YÁÑEZ, J. (2010). “La práctica de la innovación educativa y nuestro conocimiento sobre ella”. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado. Vol. 14, No 1, pages 1-5.

MACGREGOR, K.; LOU, Y. (2004). “Web-Based Learning: How Task Scaffolding and Website Design Support Knowledge Acquisition”. Journal of Research on Technology in Education. Vol. 37, No 2, pages 161-175.

MARQUÈS, P. (2011). Los docentes hoy: funciones, roles, competencias necesarias en TIC y formación [online]. [Accessed: 30 March 2012].

MARTÍN, I. (2004). “La webquest en el área de ciencias sociales: aprendizaje de las TIC en contextos educativos”. Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. No 41, pages 77-96.

MONEREO, C. (2005) (coord.). Internet y las competencias básicas: aprender a cooperar, a comunicarse, a participar, a aprender. Barcelona: Graó.

PAVIÉ, A. (2011). “Formación docente: hacia una definición del concepto de competencia profesional docente”. REIFOP. Vol. 14, No 1, pages 67-80.

QUINTANA, J; MARTÍN, M. V. (2011). “Difusión y uso de webquests en el ámbito universitario español”. Observatorio de la Educación Digital-Universidad de Barcelona. [online]. [Accessed: 20 January 2012].

RIVERO, P. (2011). “Un estudio sobre la efectividad de la multimedia expositiva para el aprendizaje de la historia”. Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de investigación. No 10, pages 45-50.

RODRÍGUEZ ILLERA, J. L. (2004). “Las alfabetizaciones digitales”. Bordón. Vol. 56, No 3-4, pages 431-441.

RODRÍGUEZ IZQUIERDO, R. M. (2011). “Repensar la relación entre las TIC y la enseñanza universitaria: problemas y soluciones”. Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado. Vol. 15, No 1, pages 9-22.

RUBIA, B.; ANGUITA, R.; JARRÍN, I. [et al.] (2010). “Los procesos de innovación educativa en la formación universitaria, nuevos generadores de buenas prácticas en tecnología educativa”. Revista Electrónica Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Vol. 11, No 1, pages 96-120.

SANGRÀ, A. (2011). “Estratègies, accions i fases dels processos d’integració de les TIC en la innovació docent universitària”. Aloma. Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport. No 29, pages 291-306.

SELWYN, N. (2004). Literature Review in Citizenship, Technology and Learning. Bristol: Futurelab.

SELWYN, N. (2007). “The use of computer technology in university teaching and learning: a critical perspective”. Journal of Computer Assisted Learning. No 23, pages 83-94.

SOEP, E. (2012). “Generación y recreación de contenidos digitales por los jóvenes: implicaciones para la alfabetización mediática”. Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación. No 38, pages 93-100.

WELKER, J.; BERARDINO, L. (2005-2006). “Blended learning: Understanding the middle ground between traditional classroom and fully online instruction”. Journal of Educational Technology Systems. Vol. 34, No 1, pages 33-55.
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v10i2.1536

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.