Models pedagògics, treball col·laboratiu i interacció en programes virtuals de pregrau a Colòmbia: un camí per fer

Clelia Pineda Báez, Cristina Hennig, Yasbley Segovia

Resum


Aquest article exposa els resultats d’una investigació el propòsit de la qual va ser explorar les percepcions i experiències d’estudiants, docents/tutors i coordinadors sobre els models pedagògics que serveixen de suport per als programes de pregrau en modalitat virtual a Colòmbia i sobre l’aplicació d’aquests models en relació amb el treball col·laboratiu i la interacció. L’estudi va emprar tècniques qualitatives i quantitatives per a complementar i contrastar les percepcions dels participants. Es van fer 48 entrevistes grupals i individuals i una enquesta en línia que van respondre 288 estudiants i 44 professors. Els resultats revelen que els programes es fonamenten en els principis del constructivisme i tendeixen a utilitzar pedagogies actives pròpies d’aquest corrent. No obstant això, docents i estudiants manifesten incerteses sobre l’engegada del treball col·laboratiu i el foment de la interacció.


Paraules clau


model pedagògic, educació virtual, constructivisme, treball col•laboratiu, interacció

Referències


ARAYA, V.; ALFARO, M.; ANDONEGUI, M. (2007). “Constructivismo: Orígenes y perspectivas". Laurus. Vol. 13, No 24, pages 76-92.

AZEVEDO, R.; JACOBSON, M. (2008). “Advances in scaffolding learning with hypertext and hypermedia: a summary and critical analysis". Education Technology Research Development. Vol. 56, pages 93-100.

BARBERÀ, E. (2006). “Collaborative knowledge construction in highly structured virtual discussions”. The Quarterly Review of Distance Education. Vol. 7, No 1, pages 1-12.

BARKLEY, E.; CROSS, P.; HOWELL, C. (2007). Técnicas de aprendizaje colaborativo. Manual para el profesorado universitario. Madrid: Ediciones Morata, S.L. 236 pages.

BENITO, D. (2009). “Aprendizaje en el entorno del e-learning: estrategias y figura del e-moderador” [online article]. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal. Vol. 6. No 2 [Accessed: 10 August 2012].

BROWN, S. (2012). “Seeing Web 2.0 in context: A study of academic perceptions”. Internet and Higher Education. Vol. 15, pages 50-57.

COLL, C. (2004-2005). “Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación: una mirada constructivista”. Sinéctica. No 25, separate section.

CHARMAZ, K. (2010). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. New York: SAGE Publications. 224 pages.

DEWIYANTI, S.; BRAND-GRUWEL; S.; JOCHEMSA, W.; BROERS, N. (2007). “Students' experiences with collaborative learning in asynchronous computer-supported collaborative learning environments”. Computers in Human Behavior. Vol. 23, No 1, pages 496-514.

FALLOON, G. (2011). “Making the connection: Moore’s theory of transactional distance and its relevance to the use of a virtual classroom in postgraduate online teacher education”. Journal of Research on Technology in Education. Vol. 43. No 3, pages 187-209.

GARRISON, D.; ANDERSON, T. (2003). E-Learning in the 21st century: A framework for research and practice. New York: Routledge Falmer. 167 pages.

HAM, V.; DAVEY, R. (2005). “Our first time: two higher education tutors reflect on becoming a virtual teacher”. Innovations in Education and Teaching International. Vol. 42, No 3, pages 257-264.

KARAGIORGI, Y.; SYMEOU, L. (2005). “Translating constructivism into instructional design: Potential and limitations”. Educational Technology and Society. Vol. 8, No 1, pages 17-27.

KESIM, E.; AGAOGLU, E. (2007). “A paradigm shift in distance education: Web 2.0 and social software”. Turkish Online Journal of Distance Education. Vol. 8, pages 66-75.

KOLLAR, I.; FISCHER, F. (2010). “Peer assessment as collaborative learning: A cognitive perspective”. Learning & Instruction. Vol. 20, pages 344-348.

LARU, J.; NÄYKKI, P.; JÄRVELÄ, S. (2012). “Supporting small-group learning using multiple Web 2.0 tools: A case study in the higher education context”. Internet and Higher Education. Vol. 15, pages 29-38.

MERRIAM, S. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, CA: John Wiley & Sons. 320 pages.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-MEN. (2012). Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, estadísticas sectoriales de educación superior-matrícula por metodología [online material]. [Accessed: 28 January 2013].

NÄYKKI, P.; JÄRVELÄ, S. (2008). “How pictorial knowledge representations mediate collaborative knowledge construction in groups”. International Society for Technology in Education. JRTE. Vol. 40, No 3, pages 359-387.

POWELL, K.; KALINA, C. (2009). “Cognitive and social constructivism: Developing tools for an effective classroom”. Education. Vol. 130, No 2, pages 241-250.

PRENDES, M. P.; CASTAÑEDA, L. (2010). Enseñanza superior, profesores y TIC. Estrategias de evaluación, investigación e innovación. Bogotá: Ediciones de la U. 166 pages.

ROMÁN, C. (2009). “Sobre la retroalimentación o el feedback en la educación superior online” [online article]. Revista Virtual Universidad Católica del Norte. No 26. [Accessed: 14 February 2012].

SALINAS, J. (2004). “Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria” [online article]. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal. Vol. 1, No 1, pages 1-16. [Accessed: 5 July 2011].

SILVA, J.; GROS, B. (2007). “Una propuesta para el análisis de las interacciones en un espacio virtual de aprendizaje para la formación continua de docentes” [online article]. Revista Electrónica Teoría de la Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Vol. 8, No 1, pages 81-106. [Accessed: 3 May 2012].

SCHULLO, S.; HILBELINK, A.; VENABLE, M.; BARRON, A. (2007). “Selecting a virtual classroom system: Elluminate Live vs Macromedia Breeze (Adobe Connect Professional)”. Journal of Online Learning and Teaching. Vol. 3, No 4, pages 331-345.

THOMPSON, J.; HESS, G.; BOWMAN, T.; MAGNUSDOTTIR, H.; STUBBS-GIPSON, C.; GROOM, M.; MILLER, J.; STEELMAN, T.; STOKES, D. (2009). “Collaborative graduate education across multiple campuses”. Journal of Natural Resources & Life Sciences Education. Vol. 38, pages 16-26.

WESSNER, M.; PFISTER, H. R. (2007). “Points of cooperation: Integrating cooperative learning into web-based courses”. In: The role of technology in CSCL. studies in technology enhanced learning. New York: Springer. Pages 21-46.

YANG, C.-H. (2012). “Fuzzy fusion for attending and responding assessment system of affective teaching goals in distance learning”. Expert Systems with Applications. Vol. 39, No 3, pages 2501-2508.
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v10i2.1739

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.