Com se sap l’estat de l’aprenentatge organitzatiu a les universitats

Mireia Tintoré, Albert Arbós

Resum


Per a millorar el govern i la gestió de les universitats, en aquest article proposem un instrument per a saber l’estat de l’aprenentatge organitzatiu en una universitat. Es tracta d’un qüestionari sobre els factors principals que influeixen en l’aprenentatge de la universitat en conjunt, o de qualsevol de les seves unitats (facultats, departaments). L’estudi dels resultats ens permetrà actuar-hi i millorar-los.


Paraules clau


aprenentatge organitzatiu, estadi d’aprenentatge, universitats que aprenen

Referències


BOLÍVAR, A. (2000). Los centros educativos como organizaciones que aprenden: Promesa y realidades. Madrid: Editorial La Muralla. 256 pages.

DIBBON, D. (1999). Stages of growth in the organizational learning capacity of schools. Doctoral dissertation. Toronto: University of Toronto.

GAIRÍN SALLÁN, J. (2000). “Cambio de cultura y organizaciones que aprenden”. Educar. No 27, pages 31-85.

GARVIN, D. A.; EDMONSON, A.; GINO, F. (2008). “Is yours a learning organization?” Harvard Business Review. Vol. 86, No 3, pages 109-116.

HALL, B. P. (2001). “Values development and learning organizations”. Journal of Knowledge Management. Vol. 5, No 1, pages 19-32.

LEITHWOOD, K. A. (2000). Understanding schools as intelligent systems. Stamford, CT: JAI Press. 303 pages.

MARTIN, E. (1999). Changing Academic Work: Developing the Learning University. London: Society for Research in Higher Education and Open University Press. 166 pages.

RODRÍGUEZ ANTÓN, J. M.; TRUJILLO REYES, J. C. (2007). “Las universidades son organizaciones que aprenden adecuadamente?” Universia Business Review. No 15, pages 100-119.

TINTORÉ, M. (2010). Las universidades como organizaciones que aprenden. El caso de la Facultad de Educación de la Universitat Internacional de Catalunya. Unpublished doctoral thesis. Barcelona. 573 pages.
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v10i2.1330

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.