Aspectes i indicadors per a avaluar la qualitat dels objectes d’aprenentatge creats a la Universitat de les Ciències Informàtiques

Yuniet del Carmen Toll Palma, Yohandri Ril Gil

Resum


En aquesta investigació s’analitzen diversos aspectes conceptuals relacionats amb l’avaluació de la qualitat dels objectes d’aprenentatge (OA). L’objectiu fonamental és dissenyar una guia avaluadora que permeti la determinació de la qualitat aconseguida pels OA mitjançant una sèrie d’indicadors que prenen en consideració tant les característiques de disseny i presentació com les que es relacionen amb la pedagogia i amb els elements tecnològics. S’expliquen les mètriques utilitzades en l’obtenció del nivell de qualitat, que consisteixen a quantificar l’avaluació mitjançant les expressions matemàtiques proposades i l’escala adoptada a partir dels valors assignats a cadascun dels indicadors. També es reflecteixen els resultats obtinguts després de l’aplicació de la guia proposada a una mostra d’OA creats a la Universitat de les Ciències Informàtiques (UCI) per a donar suport al procés de formació.


Paraules clau


qualitat, avaluació, guies d’avaluació, indicadors d’avaluació, objectes d’aprenentatge

Referències


CABALLOS VILLAR, A. C. et al. (2010). Guía para la evaluación de repositorios institucionales de investigación. FECYT, RECOLECTA and CRUE.

CALERO, C. et al. (2000). “Métricas para la evaluación de la complejidad de bases de datos relacionales”. Computación y Sistemas. Vol. 3, No 4, pages 264-273.

FERNÁNDEZ-PAMPILLÓN CESTEROS, A. M. et al. (2011). “Herramienta para la revisión de la calidad de objetos de aprendizaje universitarios (COdA): guía del usuario” [online document]. In: E-Prints Complutense.

MORALES, E.; GARCÍA, F.; BARRÓN, Á. (2008). “Análisis comparativo de instrumentos de evaluación de objetos de aprendizaje”.

MORALES, E.; GARCÍA, F.; BARRÓN, Á. (2007). “An instrument for learning objects evaluation and management. (ICEIS'08)”. In: Proceedings of the 10th International Conference on Enterprise Information Systems.

PALACIOS HUERTAS, M. L.; CONTRERAS, M. D. (2010). “Importancia de las metodologías basadas en la ingeniería de software para la elaboración de los objetos de aprendizaje en la educación a distancia” [paper]. In: EduQa. Tercer Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación a Distancia. Page 22.
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v10i2.1470

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.